Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Zemin ve Tortu Numunesi Alma

İnsanların yaşamasına uygun koşulların olduğu tarih öncesi dönemlerde, yerleşik toplum düzenine geçilip tarım gelişmeye başladığı andan itibaren doğanın tahrip olmaya başladığı biliniyor. Ancak o dönemdeki tahribat düzeyi bugünkü ile kıyaslanamaz bile.

Zemin ve Tortu Numunesi Alma

Ancak zaman içinde insanlar daha fazlasını tüketme içgüdüsüne kapılarak çevreyi tahrip etmeye başlamıştır. Yani insan faaliyetleri ile doğanın bozulması birbirine çok bağlıdır. İnsanların doğa koşulları üzerindeki davranışları çevre problemlerinin başlıca kaynağıdır.

İnsanların doğal çevre ile etkileşimi tarih boyunca incelenmiş ve bu konuda farklı yaklaşımlar ortaya atılmıştır. İlk zamanlar, doğa ve doğa olaylarının tanrısal bir nitelik taşıdığı görülür. Bu yüzden o dönemde insanların çevre ile etkileşiminde doğa, üstün konumdadır ve doğanın tahrip edilmesi söz konusu bile değildir. İnsanlar kendilerine yeteni doğadan almıştır. Böyle olunca doğa kendini yenileyebilme gücü bulmuştur.

İnsanların yerleşik düzene geçmeleri ve özellikle sanayileşme çabaları ve teknolojik gelişmeler oldukça, insanların doğa üzeirnde tahrip edici etkisi daha fazla artmıştır. Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki bugün insanlar doğayı, hem kendilerini hem de gelecek nesilleri tehdit edecek duruma getirmiştir.

Bugün artık toprak kirlenmiş durumdadır. Bu nedenle de sanayi faaliyetleri ile kontamine olmuş alanlarda zemin ve tortu araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, toprak örnekleri alınmakta ve analiz edilmekte, atıklardan örnek alınmakta ve analiz edilmekte, insan sağlığı ve ekotoksikolojik bakımdan riskler belirlenmekte, çevre denetimleri ve etki değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan toprak ölçüm, test ve analizleri, işletmelerin çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini kanıtlaması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede laboratuvarımız tarafından zemin ve tortu numunesi alma çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Ayrıca zemin ve tortu numunesi alma çalışmaları yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.

 


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.