Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Jeoteknik Hizmetler - Karst Araştırmaları

Karst tanımı, genel olarak çorak alan, kıraç ve verimsiz topraklar ve taşlık araziyi ifade etmektedir. Karstlaşma, eriyebilir kayaçların çeşitli fiziko kimyasal süreçler sonucu aşınması ile meydana gelir. Bu süreçler sonunda meydana gelen yüzey ve yeraltı şekillerine de karstik şekiller denir. Bunlar arasında en bilineni, bir çeşit yeraltı boşlukları olan mağaralardır.

Jeoteknik Hizmetler - Karst Araştırmaları

İşletmeler için yapılacak karst araştırmaları, tesislerin oturacağı zeminde ortaya çıkabilecek çöküntüleri ve kaya özelliklerini zamanında tespit etmek açısından son derece önemlidir. Bu araştırmalarda karst alanları belirlenmekte, etüt ve envanter çalışmaları yapılarak işletmelere destek olunmaktadır.

Karst araştırmalarında toprak özellikleri jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik ve biyolojik bakımdan ayrıntıları ile incelenmektedir. Çoğu bölgede yumuşak zeminde, yeraltı sularının hareketleri ile boşluklar oluşabilir. Karbonlu kayaların yeraltı suları ile erimesi yüzünden yeraltı çöküntüleri meydana gelebilir. Bu durum, ileride üzerine yapılacak tesislerde yapısal hasarların ortaya çıkmasına yol açar. Bu bakımdan yapılacak karst araştırmaları ile ileride ortaya çıkacak büyük zararların önüne geçilmiş olur.

Karst araştırmaları ile, karstlaşma olabilecek jeolojik ortamlar tespit edilmekte, tektonik hareketler izlenmekte, toprak yüzeyinde olası bozunma ve erozyon süreçleri gözlenmekte ve zeminde çözücü ajan olan suyu aranmaktadır.

Kısaca karst, çözünebilen kayaçların meydana getirdiği bir jeolojik ortamda gelişmektedir. Karst jeolojik süreçlerin bir sonucudur, yani jeolojik bir olgudur.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan toprak ölçüm, test ve analizleri, işletmelerin çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini kanıtlaması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede laboratuvarımız tarafından jeoteknik hizmetler kapsamında karst araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Ayrıca karst araştırmaları yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.