Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Ürün Güvenliği - Acil Durum Müdahale Hizmetleri - Tebligat

Tehlikeli kimyasal maddler ile çalışan işletmeler, acil durumlara müdahale edilmesini gerektiren durumlarda ilgili yasal gereklilikleri tam olarak yerine getirmek zorundadır. Bu konuda birçok yasal düzenleme bulunmaktadır ve işletmelerin bunları tam olarak takip etmesi, ürün güvenliği raporlarını doğru hazırlaması, uygunluğu kanıtlayan belge ve raporları ellerinde bulundurmaları ve gerekli durumlarda resmi makamlara ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu ise büyük ölçüde uzmanlık gerektiren bir faaliyettir.

Ürün Güvenliği - Acil Durum Müdahale Hizmetleri - Tebligat

İşletmelerin tebligat yükümlülükleri bulunan başlıca yasal düzenlemeler şunlardır:

  • EC/1272/2008 sayılı maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin direktif
  • 689/2008/EC sayılı tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalatı direktifi
  • 98/8/EC sayılı biyosidal ürünler direktifi
  • 648/2004/EC sayılı deterjanlar direktifi
  • 1907/2006/EC sayılı kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izin ve kısıtlanması hakkında REACH direktifi

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından, kimyasal maddelerin ve bileşiklerin içerikleri, acil durum müdahalesi gereken durumlarda resmi makamlara bildirilmektedir. Ayrıca işletmelerin gerekli ihbar raporlarını hazırlamalarına ve yasaklı veya sınırlama getirilmiş tehlikeli kimyasal madddeler ve bileşikleri için izleme sistemleri kurmalarına yardımcı olunmaktadır. Bu arada üretim faaliyetlerinde biyosid ürünler kullanan işletmelere, izin başvurusu yapılırken ve gerekli ihbar raporları hazırlanırken de destek olunmaktadır. Biyosidler, bakteri, mantar, küf veya maya içeren mikroorganizmaları yok eden kimyasal maddelerdir.

İşletmeler mümkün olduğu ölçüde atık üretmemek, üretiyorsa da en düşük miktarda üretmek için çaba göstermek zorundadır. İnsan sağlığı ve doğal çevrenin korunması açısından bu çok önemlidir. Laboratuvarımız ürün güvenliği çalışmaları kapsamında acil durum müdahale tebligat hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

Acil durum müdahale tebligat hizmetleri yanında laboratuvarımız, atık ve ürün güvenliğine yönelik başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.