Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Ürün Güvenliği - REACH SVHC Yönetimi

Merkezi Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yayınlanan yüksek risk taşıyan maddeler listesi, Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasal maddeler üreten veya pazarlayan işletmelere bir takım yükümlülükler getirmektedir. 2008 yılında güncellenen aday listede yer alan 15 kimyasal madde ruhsatlandırma kapsamına alınmıştır. İşletmelerin bu aday listelerini takip etmeleri ve doğabilecek yeni yükümlülüklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Ürün Güvenliği - REACH SVHC Yönetimi

REACH direktifi uyarınca, yüksek risk taşıyan maddelerin (SVHC, substance of very high concern) kontrolü ve yok edilmesi, etkin bir risk kontrol stratejisi izlenerek mümkündür. Bu yüzden işletmelerin, doğru bir REACH SVHC yönetim stratejisi belirlemeleri gerekmektedir.

İşletmeler, üretimde kullandıkları kimyasal maddelerden biri aday listede yer almışsa, artık yasal yükümlülük altına girmiştir. Yüksek risk taşıyan maddeler listesinde SHVC nedeni olarak, çoğunlukla kanserojen veya üreme için toksik gösterilmiştir.

İşletmeler, rekabet güçlerini ve pazar paylarını kaybetmemek için etkin bir REACH SVHC yönetimi uygulamak zorundadır. Bu kapsamda olmak üzere gelişmiş laboratuvarlar tarafından, işletmelerin iş süreçleri incelenmekte, risk yönetimi etkinleştirilmekte, yenilikçi stratejiler geliştirilmekte ve modern yönetim teknikleri sağlanmaktadır. Burada önemli nokta işletmelerin kapsamlı bir risk kontrol stratejisi geliştirmeleridir. Bu çerçevede hammadde ve ürün kapsamlı testleri, ürün bazında görüntüleme testleri, risk değerlendirme çalışmaları, tedarikçi firma denetimleri, iç tetkikler, veri toplama hizmetleri, dokümantasyon incelemeleri ve REACH denetimleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız iş sağlığı, iş güvenliği ve endüstriyel hijyen ölçüm, test ve analizleri kapsamında ürün güvenliği REACH SVHC yönetimi hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

Ürün güvenliği REACH SVHC yönetimi hizmetleri yanı sıra laboratuvarımız, iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.