Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Çevresel Yönetim - ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri

Çevre kirliliği, bugün yerkürenin geleceğini tehdit eden, doğal dengeyi bozan ve maalesef kaynağı insanlar olan ekolojik zararlardır. Çevre kirliliği, insan sağlığı ile birlikte yaşayan bütün canlıları tehdit etmektedir. Bugün gelinen noktada doğal çevrenin kirlenmesi, artık dünyanın ortak sorunudur. Herkesin günlük yaşamını etkileyen büyük bir problemdir.

Çevresel Yönetim - ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri

Özellikle 1950’li yıllardan itibaren insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşme çabalarının bir sonucudur. Başta basitçe kirlenme olarak algılanan ve ulusal bazda kabul edilen bu problem, kısa zamanda uluslararası boyut kazanmış ve yerkürenin bütününü tehidt eden bir problem haline gelmiştir.

Bu noktada çevreye verilen zararları azaltmak için bir yandan yasal düzenlemeler yapılmaya balanmış, bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çevre standartları geliştirilmeye balanmıştır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından tasarlanan ISO 14000 serisi standartlar bunun başında gelmektedir.

Bu standartlar dizizi, genel olarak doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını ve havaya, suya ve toprağa verilen zararların en az seviyeye indirilmesini amaçlamaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardını işletmelerinde kuran ve uygulayan işletmeler, sürekli olarak çevre performansını izlemekte ve iyileştirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda çevre ile ilgili yasal düzenleme esaslarına uymakta ve üstlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan toprak ölçüm, test ve analizleri, işletmelerin çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal koşulların sürdürülebilirliğini kanıtlaması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede laboratuvarımız tarafından çevresel yönetim sistemleri kapsamında ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri hizmetleri verilmektedir. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve kabul görmüş test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Ayrıca ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri hizmetleri yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.