Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Çevre Hizmetleri

Ürün Güvenliği - Acil Durum Müdahale Hizmetleri - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Direktif

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan EC/1272/2008 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin direktif, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınıflandırma ve etiketlemede Küresel Uyumlaştırma Sistemi kriterlerine uyum amacı ile hazırlanmıştır. Kısaca CLP direktifi olarak bilinmektedir (EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures).

Ürün Güvenliği - Acil Durum Müdahale Hizmetleri - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Direktif

Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasal madde ve bileşikleri üreten veya ithal eden işletmeler, bunları söz konusu direktif esaslarına göre sınıflandırmak, etiketlemek ve ambalajlamak zorundadır.

Kimyasal madde ve bileşiklerin çeşitli ülkelerde farklı sınıflandırılması ve etiketlenmesi problem yaratınca, bu konuya ilk olarak 1992 Rio Zirvesi’nde çözüm aranmıştır. Arkasından küresel bir sınıflandırma ve etiketleme sistemi geliştirilmiş ve bu sistemin 2008 yılından itibaren uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.

Laboratuvarımız, işletmelere ürün güvenliği hizmetleri kapsamında, tehlikeli maddeleri bildirmek ve çevreye duyarlı içerikleri teşvik etmek amacı ile, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması konusunda işletmelere destek olmaktadır.

Bu yönde, maddelerin güncel sınıflandırmalara uygun olmasını sağlamak için mevcut belgeler incelenmekte, yürürlükte olan yasal düzenlemeler dikkate alınmakta ve kullanılan kimyasal maddeler ve bileşiklerin kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören REACH direktifi ile uyumu sağlanmaktadır.

Madde veya ileşikler, akut zehirlilik veya alevlenirlik gibi tehlike kriterlerine göre değerlendirilmekte ve sınıflandırılmalıdır.

Laboratuvarımız ürün güvenliği çalışmaları kapsamında maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin hizmetler vermektedir. Bu çalışmalarda resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

CLP direktifi hizmetleri yanında laboratuvarımız, atık ve ürün güvenliğine yönelik başka ölçüm, test ve analiz hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.