Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Lojistik Hizmetleri

Numune Yönetimi ve Dağıtımı Hizmetleri - Tarafların Anlaşması ve Hakem Tayini

Artık dünya ticareti küresel boyuttadır. Böyle bir yaygın ticarette işletmeler açısından risklerin önceden öngörülmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ticari risklerden korunmak için de işletmelerin, sektörün dinamiklerini iyi anlamaları gerekmektedir. Günümüzde rekabet koşulları, işletmeleri daha verimli ve daha etkin olmaya zorlamaktadır. Böyle bir ortamda şirketlerin varlıklarını sürdürmeleri konusunda satış, alacak ve risk yönetimi konuları yaşamsal önem taşımaktadır.

Numune Yönetimi ve Dağıtımı Hizmetleri - Tarafların Anlaşması ve Hakem Tayini

Lojistik riskler genelde temel faaliyetlerde karşılaşılan, süreci aksatan ve müşteri kayıplarına neden risklerdir. Taşıma riskleri, depolama riskleri, stok yönetimi riskleri ve bilgi teknolojileri riskleri başlıca lojistik risklerdir.

Taşıma riskleri, yükün taşınması sırasında zarar görmesi veya zamanında teslim edilmemesi yüzünden ortaya çıkar. Farklı taşıma modları yüzünden yükün modlar arası geçiş işlemleri bir takım riskler doğurabilir. Karayolu taşımacılığı ne kadar esneklik sağlasa da kaza riski oldukça fazladır. Taşıma sürecinde, taşıma araçlarından kaynaklanan, yükleme, boşaltma ve elleçleme işlemlerinden kaynaklanan ya da coğrafi engellerden ve güzergah güvenliğinden kaynaklanan çeşitli riskler bulunmaktadır.

Başlıca depolama riskleri, sıcaklık, nem, ışık ve ani ısı değişimleri gibi iklimsel riskler, basınç ve aşınma gibi fiziksel riskler, saklama koşullarından kaynaklanan kimyasal riskler, böcek ve mikroorganizmalar gibi biyolojik riskler ve paketlemeden kaynaklanan risklerdir.

Bilgi teknolojileri riskleri ise, çeşitli güvenlik riskleri, erişilebilirlik riskleri, performans riskleri ve insan kaynaklı risklerden oluşmaktadır.

Bütün bu riskler zaman zaman taraflar arasında anlaşmazlıklar yaratabilir ve bu anlaşmazlıkların çözümünde hakem tayini gerekebilir.

Kuruluşumuz numune yönetimi ve dağıtımı hizmetleri kapsamında, tarafların anlaşması ve hakem tayini hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda amaçlanan, işletmelerin güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermesini sağlamaktır.

Numune yönetimi ve dağıtımı hizmetleri kapsamında verilen tarafların anlaşması ve hakem tayini hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka risk yönetimi hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.