Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Kapsam Belirleme ve İş Akışı Geliştirme - Akış Şeması Geliştirme

Mineralleri inceleyen bir bilim dalı olan mineraloji sözcüğü, Latince mineralis sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, yer kabuğundan çıkarılan madde anlamına gelmektedir. Mineraller, yeryüzündeki kayaçları meydana getiren bileşenler olmaktadır.

Kapsam Belirleme ve İş Akışı Geliştirme - Akış Şeması Geliştirme

Günümüzde mineraloji, jeoloji biliminin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak aslına bakılırsa mineralojinin geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanır. İlk çağ insanları da yer kabuğundaki doğal malzemeleri tanımışlar ve kullanmışlardır. Ancak çağdaş mineraloji bilimi, göktaşlarını ve aydan getirilen numuneleri de incelemektedir ve çalışma alanını genişletmiştir. Örneğin aydan getirilen altmış civarında mineralin, üçü hariç yerküredeki minareller ile aynı oldukları tespit edilmiştir.

Mineraloji iliminin bir kısmı fiziksel mineraloji olarak, minerallerin fiziki özellikleri ve kristal şekilleri ile ilgilidir. Bir kısmı da kimyasal mineraloji olarak, minerallerin kimyasal bileşenlerini araştırmaktadır. Birçok mineral kristal haldedir ve kristalografi, minerallerin doğada aldıkları geometrik şekiller ile ilgilidir.

Fiziksel mineraloji, genel olarak minerallerin görünüşlerini, kristal şekillerini, renk ve parlaklık düzeylerini, damarlarını, kırılmasını, sertliğini ve özgül ağırlığını araştırmaktadır. Kıymetli taşların önemli bir kısmı mineraldir ve mineraloji ile yakından ilgilidir.

Mineraller doğal kimyasal maddelerdir ve minerallerin kimyasal incelemelerinde genel yöntemler uygulanır. Kimyasal mineraloji, metal olan veya olmayan minerallerin rastlama olsaılığı, çıkarılması, hazırlanması ve kullanılması ile ilgilenmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlar kapsam belirleme çalışmaları sırasında, mineraloji, numune alma, etki alanı belirleme, öğütülebilirlik testleri, geri kazanım seçme olanakları, hidrometalürji, asitli kayaç drenaj testleri ve risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz kapsam belirleme ve iş akışı geliştirme hizmetleri kapsamında akış şeması geliştirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kapsam belirleme ve iş akışı geliştirme hizmetleri arasında verilen akış şeması geliştirme hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece biridir. Bunun dışında başka birçok metalurji ve proses tasarımı hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.