Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Yüksek Tanımlı Mineraloji - Tarayıcı Elektron Mikroprobu

Yeküre, farklı bileşimlerde kayaçlardan oluşan bir kabuk ile çevrelenmiştir. Yer kabuğunun kalınlığı, karalarda 35 kilometre, okyanuslarda ise 10 kilometre civarındadır ve birbirinden farklı mineralojik ve kimyasal içerikli kayaç gruplarından oluşmaktadır. Yer kabuğunu oluşturan ana madde, doğal süreçlerle meydana gelen inorganik yapıdaki minerallerdir. Uluslararası Mineraloji Derneği verilerine göre, doğada beş bine yakın mineral bulunmaktadır. Bunların herbiri farklı fiziksel, kimyasal ve kristalografik özelliklere sahiptir. Mineraller ve bunların oluşturdukları mineral grupları ve kayaçlar, jeolojik ortamları temsil etmektedir ve çok önemlidir.

Yüksek Tanımlı Mineraloji - Tarayıcı Elektron Mikroprobu

Esas olarak burada iki temel bilim dalı söz konusudur. Bunlardan biri, mineralleri ve bunların oluşumlarını ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen mineraloji bilim dalıdır. Diğeri ise, minerallerin oluşturduğu kayaçları inceleyen ve sistematik olarak sınıflandıran petrografi bilim dalıdır. İlk çağlardan beri mineraller, yer kabuğunu araştırmak ve yer altı zenginliklerini bulmak amacı ile araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Ancak bugün bilinen şekli ile mineralojinin bilim dalı olarak ortaya çıkması, on altıncı yüzyıl başlarında olmuştur. Metallerin eritilmesi, cevherlerin yapısı ve çıkarılması ve madencilik gibi konularda çalışmalar bu dönemde başlatılmıştır. Zamanla teknoloji alanındaki gelişmeler paralelinde mineraloji çalışmaları hız kazanmış ve mineralojik analizler, modern cihazlarda ve güncel yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır. Yüksek tanımlı mineraloji çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan tarayıcı elektron mikroprobu bu şekilde gelişmiştir.

Kuruluşumuz yüksek tanımlı mineraloji hizmetleri kapsamında tarayıcı elektron mikroprobu hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Yüksek tanımlı mineraloji hizmetleri kapsamında verilen tarayıcı elektron mikroprobu hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece biridir. Bunun dışında başka birçok metalurji ve proses tasarımı hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.