Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Yeraltı Suları ve Hidrojeolojik Araştırmalar - Yüzey Suyu Araştırmaları

Bütün dünyada ve ülkemizde su ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Ülkemizde yılda ortalama kişi başına su tüketimi 1400 metreküptür. Dünya ortalaması ise 7600 metreküptür. Ülkemizin düşük olmasında iki neden görülmektedir. Birincisi su kaynaklarımız sanıldığının aksine sınırsız değildir. İkincisi ülkemizin ekonomik gücü, bu su kaynaklarından verimli şekilde yararlanmak için yeterli değildir. Üstelik mevcut su kaynaklarının önemli bir kısmı kirlidir veya kirlilik tehdidi altındadır.

Yeraltı Suları ve Hidrojeolojik Araştırmalar - Yüzey Suyu Araştırmaları

Yüzey suları, kullanıma en kolay kazandırılması mümkün sulardır. Ancak yapılan izleme çalışmaları, yüzey sularında su kalitesinin her geçen gün çok fazla bozulduğunu, yok olduğunu, hatta önemli bir kısmının kullanılamaz duruma geldiğini ortaya koymaktadır. Bu yüzden yeraltı suları, insanların içme ve kullanma su ihtiyacını karşılamada önemli olmaktadır. Ancak diğer yandan yaşanan iklim değişiklikleri ve artan su kirliliği problemleri, sınırlı bir kaynak olan yeraltı sularını da tehdit etmektedir.

Yeraltı suları gibi yüzey suları kaynaklarının kalitelerini ve hidrojeokimyasal özelliklerini etkileyen başlıca faktör, kayaç ve su etkileşimidir. Bu yüzden yapılan yüzey suyu araştırmalarında ve hidrojeokimyasal incelemelerde, herşeyden önce bölgenin hidrojeolojik ve jeolojik özelliklerine bakılmaktadır. Bu çalışmalarda beslenme havzası sınırları tespit edilmekte, havza sınırı içinde kalan bölgenin jeoloji haritaları çıkarılmakta, bölgenin geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz alanları ele alınmakta ve daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarından yararlanılmaktadır.

Kuruluşumuz araştırma hizmetleri kapsamında yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırma hizmetleri arasında yüzey suyu araştırma hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırma hizmetleri arasında verilen yüzey suyu araştırma hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece biridir. Bunun dışında başka birçok araştırma hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.