Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Durum Tesbiti Hizmetleri - Çevresel ve Sosyal Durum Tesbiti

Bugün yaşanmakta olan çevre problemlerinin temel nedeni, doğal dengenin insan eliyle bozulmasıdır. Özellikle yer kabuğunda mineral ve maden yataklarının aranması, keşfedilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde gerçekleştirilen madencilik çalışmaları sırasında, kaçınılmaz olarak toprak yapısı bozulmakta, değişmekte ve tahrip olmaktadır. Madencilik ürünlerine olan talep arttırkça bu tahribat da giderek büyümektedir.

Durum Tesbiti Hizmetleri - Çevresel ve Sosyal Durum Tesbiti

Cevher zenginleştirme çalışmaları yanı sıra açık ve kapalı maden işletmeciliği, önemli boyutta çevre problemlerine neden olmaktadır. Madencilik faaliyetleri ne yazıktır ki jeolojik yapıyı, su rejimini, bölgesel iklimi ve toprak örtüsünü değiştirmekte, toprağın kalitesini bozmakta ve üzerindeki bitki örtüsünü yok etmektedir. Bu etkiler özellikle açık maden işletmeciliğinde çok daha fazla belirgindir.

Ruhsat sahibi olunsa da madencilik faaliyetlerinin neden olduğu bu olumsuz etkiler ciddi çevre problemleri yaratmaktadır. Bu nedenle Çevre Bakanlığı tarafından bir takım yasal düzenlemeler çıkarılmakta ve madencilik faaliyetleri çeşitli izinlere bağlanmaktadır.

Madencilik işletmeleri, ruhsat sahibi olsalar da,

  • Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamak,
  • Seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler içinse proje tanıtım dosyası hazırlamak zorundadırlar.

Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan ve madencilik faaliyetlerini ilgilendiren başlıca yasal düzenlemeler şunlardır: Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği.

Kuruluşumuz durum tesbiti hizmetleri arasında çevresel ve sosyal durum tesbiti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Durum tesbiti hizmetleri arasında verilen çevresel ve sosyal durum tesbiti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok proje risk değerlendirme ve risk düşürme hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.