EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

ISO 26000 standardı, esas olarak işletmelerin, temel görevinin ve sosyal sorumluluğunun yasal düzenlemelere uygunluk olduğunun farkında olarak faaliyet göstermesini amaçlamaktadır. Bu standardın hedefi, sosyal sorumluluk alanında genel bir anlayış oluşturmak ve sosyal sorumluluk alanında başka girişimleri ve uygulamaları tamamlayıcı nitelikte olmaktır. Bu standart başka girişimleri ve uygulamaları ortadan kaldırmayı gerektirmemektedir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Günümüzde kurumsal firmalar, iş yaptıkları tedarikçi firmaların da sosyal sorumluluk yaklaşımı ile faaliyet göstermelerini talep etmektedir. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, işletmelerin itibar kazanmak ve en iyi çalışanları bünyesinde toplamak bakımından da önemli bir sistemdir.

Bu bakımdan hangi sektörde olursa olsun ve ne büyüklükte olursa olsun işletmelerin ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve uygulamaları kendilerine birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmenin itibarı artar ve imajı ve marka değeri güçlenir.
  • Rakiplerine karşı üstünlük ede eder.
  • Müşteri sayısı artar ve müşteri bağlılığında artış sağlanır.
  • Çalışanların moralleri yükselir ve bağlılıkları ve verimlilikleri artar.
  • Yatırımcıların, pay sahiplerinin, sponsorların ve diğer finans gruplarının işletmeye karşı değer yargıları değişir.
  • İşletmenin, resmi kuruluşlar, medya, rakipler ve müşteriler nezdinde iletişimi güçlenir, ilişkileri gelişir.

İşletmeler mutlaka ISO 26000 standardını uygulamak zorunda değildir. Bu standart gönüllülük esasına dayanır. Ancak bugünün rekabet koşullarında bütün işletmeler büyük ölçüde ISO 26000 standardının gücüne inanmaktadır. Bu sistemi uygulayan işletmeler daha sonra sosyal sorumluluk politikalarında ve uygulamalarında değişiklik yapmak isterlerse, bu standart işletmeleri her bakımdan serbest bırakmaktadır.

ISO 26000 standardının tek olumsuz yanı, uzun ve karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Bir de bu standart daha çok büyük işletmeler için hazırlanmış gibidir. Orta ve küçük boyutlu işletmeler bu standardı uygulamakta bazen problem yaşamaktadır.

Sistemin bir olumsuz yönü de belgelendirme çalışmaları için uygun olmamasıdır. Standart metinde bu husus açıkça belirtilmiştir. Yine de bazı belgelendirme kuruluşları talep eden işletmelere ISO 26000 belgesi düzenlemektedir.

Kuruluşumuz ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek isteyen işletmelere destek olmaya hazırdır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.