EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Enerji tasarrufu genel anlamda işletmelerde kullanılan enerji miktarının değil, üretilen ürün başına tüketilen enerji miktarının düşürülmesini ifade etmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

İşletmeler enerji maliyetlerini düşürdükleri takdirde, aynı miktardaki ürün ve hizmetleri daha az enerji kullanarak üretebileceklerdir. Ya da başka bir bakış açısı ile aynı miktar enerji kullanarak, daha fazla ürün ve hizmet üretebileceklerdir. Bu ise ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Küresel ısınmanın meydana gelmesinde sera etkisi çok büyük paya sahiptir. Sera etkisi, güneşten gelen ışınların atmosferden geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan ışınların büyük bir kısmını tutması ile meydana gelen bir dengesizlik durumudur. Yani sera gazlarının büyük miktarda artması demek, güneşin zararlı ışınlarının daha kolay yeryüzüne inmesi demektir. Bu ise yerkürenin ısınmasına neden olmaktadır.

Atmosfere karbondioksid dışında, karbonmonoksid, kükürtdioksid ve çeşitli nitrikoksidler gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddeler salınmaktadır. Termik santrallerde ve sanayinin çeşitli alanlarında kullanılan kömür, kirlilik etmenleri ile birlikte havaya kül de yaymaktadır. Bu külün içinde kurşun, civa, arsenik ve kadmiyum gibi havayı kirletici birçok element bulunmaktadır.

Fosil yakıtlar bu şekilde kullanılmaya devam edildiği takdirde, dünyamızı aşırı düzeyde kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi, şiddetli fırtınalar ve güneşten gelen ultraviyole ışınların miktarında yükselmeler beklemektedir. Bu olumsuz gelişmeler doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır.

Kısaca sorumsuz ve bilinçsiz enerji kullanımı, insanlığın diğer faaliyetlerine göre doğaya çok daha fazla zarar vermektedir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi bu bakımdan son derece önemlidir. Bu sistemin işletmelere kazandırdığı başlıca faylalar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmelerin enerji kaynaklı maliyetleri düşer.
  • İşletmelerin enerji politikaları ve hedefleri resmiyet kazanmış olur.
  • İşletmelerin enerji kullanımı ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirilmiş olur.
  • İşletmelerin enerji kaynakları konusundaki güçlü yanları, zayıf yönleri ve olası riskleri tespit edilmiş olur.
  • Çalışanlarda enerji yönetimi konusunda farkındalık yaratılmış olur.
  • İşletmelerin uyguladıkları ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi diğer sistemlerle kolayca entegrasyon sağlanır.

Kuruluşumuz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.