EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartları şunlardır:

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu
  • OHSAS 18002 OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

İşletmeler, faaliyet alanları itibariyle ilgili oldukları iş güvenliği riklerini yönetmek amacı ile bu standartları kullanmaktadır.

Türk standartları Enstitüsü tarafından bu standartlar şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • TS 18001:2014 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - Şartlar

Bu standart, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit etmeleri, kontrol altına almaları ve bu yöndeki performanslarını iyileştirmeleri için gerekli koşulları kapsamaktadır.

  • TS 18002:2014 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - TS 18001 uygulama kılavuzu

Bu standart, OHSAS 18001 standardının uygulanması konusunda temel prensipleri kapsamaktadır ve OHSAS 18001 standardının anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Genel olarak OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmenin yapısını, faaliyetlerini, sorumluluklarını, uygulamalarını ve süreçlerini açıklamakta ve sistemin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve süreklilik kazanması için gerekli kriteleri vermektedir.

Her sektörden işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, faaliyetleri ile entegre etmek ve kaynakların korunmasını sağlamak için, aynı zamanda üst yönetimin bu konudaki taahhüdünü kanıtlamak için OHSAS 18001 standardını uygulamak zorundadır. Bu standardın uygulanması, işletmenin karlılığını arttırmak, çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve bu konuda yerli ve yabancı standardlara uyum sağlamak açısından da önemlidir.

İşletmeler, faaliyetlerini daha güvenli ve tehlikesiz şekilde gerçekleştirmek, iş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalmamak, bu yöndeki tehlikeleri yok etmek veya en düşük seviyeye indirmek için OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamakta ve bu sistemin belgesini almaktadır.

Genel olarak sistem şu temel ilkelere dayanmaktadır:

  • İşletmenin üst yönetimi tarafından kabul edilmiş bir politikası olmalıdır.
  • Risklerin tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması için yazılı iş süreçleri oluşturulmalıdır.
  • Kontrol edilmesi ve önlem alınması gereken risklerle ilgili faaliyetler tanımlanmış olmalıdır.
  • Sistem performansı devamlı izlenmeli ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır.
  • İşletme üst yönetimi belli aralıklarla sistemi gözden geçirmelidir.

Kuruluşumuz OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.