EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Nedir?

Aslına bakılırsa, gıda güvenliği temeline dayanan HACCP standardı ilk olarak Amerikan ordusu ve astronotlar için tasarlanmıştır. 1970’lerde bu standartlar, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yasal denetimler sırasında referans olarak kullanılmıştır. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu standartlar esas alarak  gıda güvenliği prensiplerini yayınlamıştır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Nedir?

Amerika’da bu kadar yaygınlaşan HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, önce Avrupa Birliği ülkelerinde, sonra diğer ülkelerde uygulanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde 1993 yılında yayınlanan Gıda Maddelerinin Hijyeni direktifi, bütün gıda maddeleri için HACCP standardını zorunlu hale getirmiştir.

Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2003 yılında, HACCP standarında dayanan TS 13001 standardı yayınlanmıştır (TS 13001 Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına (HACCP) göre gıda güvenliği yönetimi - Gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçiler için yönetim sistemine ilişkin kurallar). Bu standart daha sonra uygulamadan kaldırılmış ve yerine 2006 yılında TS EN ISO 22000 standardı yayınlanmıştır (TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar).

Gıda maddelerinin güvenliği, insan sağlığına ne derece zarar verdiğine, yarattığı etkilerin ciddiyetine ve ne sıklıkla ortaya çıktığına bağlı olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerde ayrıca tespit edilen gıda güvenliği riskleri için, üretimi tamamlanmış gıda maddelerinde kabul edilebilir gıda güvenliği risk seviyesi belirlenmiş olmalıdır. Bu limitler belirlenirken, yürürlükte olan yasal düzenleme gerekleri ve tüketiciler açısından gıda güvenliği koşulları göz önünde tutulmaktadır. Bu çalışmalarda risk değerlendirme yöntemi açıklanmalı ve yapılan değerlendirme sonuçları mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Bu açıklanan hususlar HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin temel gereleri arasındadır. Kısaca risk değerlendirme çalışması HACCP standadının temel özelliğidir. Tehlike değerlendirmesi, gıda maddelerinde gıda güvenliği tehlikesinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amacı ile yapılan çalışmalardır. Bu çalışmanın temel parametreleri, insan sağlığı üzerinde etki yapan zararın büyüklüğü ve bu zararın ortaya çıkma olasılığıdır. Bu iki faktör riskin boyutunu belirler.

Kuruluşumuz HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.