EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

İşletmeler, hangi sektörde olduklarına ve büyüklüklerine bakılmaksızın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardını kurmuşlar ve uyguluyorlarsa bir belgelendirme kuruluşundan kendilerine ISO 9001 belgesi verilmesini talep edebilirler. Bu standart sayesinde işletme içinde planlı ve sistematik bir faaliyet ortamı kurulmuş, üst yönetim tarafından tespit edilen kalite politikaları doğrultusunda faaliyetler düzenlenmiş, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmış ve işletmenin karlılığı ve verimliliği artmıştır. Bu belge sayesinde işletme yerli ve yabancı rakipleri karşısında belli üstünlükler kazanmış ve müşterilerin bakış açısında işletme saygınlık kazanmış, müşterilerin bağlılığı yükselmiştir. Şimdi sıra bu durumun bir belge ile kanıtlanmasına gelmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Belgelendirme kuruluşları, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak denetim ve belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Alınan belgenin uluslararası alanda geçerli olması isteniyorsa, işletmelerin yapmaları gereken ilk iş, belgelendirme kuruluşunun akredite olup olmadığını ve hangi kuruluşlardan akredite olduklarını sorgulamak olmalıdır. Yoksa alınacek ISO 9001 belgesi bir anlam taşımayabilir.

Belgelendirme çalışmalarının ikinci adımı bir sözleşme imzalamaktır. Karşılıklı olarak belgelendirme çalışmalarının kapsamı, yöntemi ve koşulları konusunda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Sözleşme imzalandıktan sonra denetim çalışmaları başlar.

Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen denetçiler önce, işletme tarafından hazırlanan kalite dokümantasyon çalışması üzerinden masa çalışması yapar. Bu çalışmada işletme üst yönetiminin kalite taahhüdü aranır. Arkasından standardın gerektirdiği dokümanların hazır olup olmadığı, işletme içinde yayınlanıp yayınlanmadığı, uygun olmayan durumların süreçlerde tanımlanmış olup olmadığı, kayıtların kimler tarafından tutulacağının belirlenmiş olup olmadığı ve işletmede iç denetim sisteminin kurulmuş olup olmadığı sorgulanır.

Bu aşama geçildikten sonra denetçiler saha denetimine başlar. Bu aşamada faaliyetlerin dokümante edilen süreçlere uygun yapılıp yapılmadığı, tutulması gerekli kayıtların tutulup tutulmadığı ve Kalite Yönetim Sistemi’nin işletmede etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı tespit edilir. Ayrıca süreçlerin birbirleri ile etkileşimi ve bir bütün oluşturup oluşturmadığı da gözlemlenir.

Her iki denetim aşamasında da bir takım uygunsuzluklar belirlenmişse, işletmeden bunların giderilmesi istenir. Bu durum zaman alacaksa işletmeye süre verilir. Sonunda denetçiler bir rapor hazırlayarak belgelendirme kuruluşuna teslim ederler.

Belgelendirme kuruluşu bu rapora dayanarak kararını vermektedir. İşletmenin belgeyi hak ettiğine karar verilirse, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi düzenlenir ve işletmeye teslim edilir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetlerini vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.