EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Günümüzde bilgi teknolojileri sosyal yaşamın ve iş yaşamanının her alanına girmiş durumdadır. Bilgi teknolojileri, bilgi toplumunun gelişmesinde önemli etkilere sahiptir. Bilgi teknolojileri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin bütünleşmesi ile oluşmuştur. Bilgisayar teknolojisinin iletişim teknolojisi ile bütünleşmesi, işletmelerin hem kendi içinde hem de başka işletmeler ve kuruluşlar ile iletişiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bilgi teknolojilerini kullanan işletmeler, coğrafi olarak nerede bulundukları önemli olmaksızın, ağlar yardımı ile birbirlerine bağlanmakta ve kendileri için gerekli olan her türlü bilgiye hızlıca ulaşmaktadır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Bilgi teknolojilerinde bilgi üretimi, gelişmenin, yeniliğin ve verimliğin anahtarıdır. Bu bilginin üretimi, yönetimi, yayılması ve etkili kullanımında ihtiyaç duyulan donaımlar yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Öyle ki, bu hızlı gelişme içinde bilgi teknolojilerinin getirdiği yeni çözüm yolları, daha tam olarak kullanılmadan yerini başka çözüm yollarına bırakmaktadır. Bu da bilgi teknolojilerinin akıllı, verimli ve sistemli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.

Bugün artık işletmeler bilgi teknolojilerine farklı bakmaktadır. Çünkü bu kaynaklar bugüne kadar destek sağlayıcılar olarak kabul ediliyordu. Daha 1980’lerde bilgisayarlar, ağırlıklı olarak idari ve üretim faaliyetlerinin otomasyonunda kullanılıyordu. Oysa bugün bu kaynaklar işletmeler için rekabet üstünlüğü sağlayan bir konumdadır.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bir yandan işletmelerin mevcut iş imkanlarının ortadan kalkmasına neden olurken, bir yandan da yeni iş imkanları yaratmıştır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı üstünlükleri farkeden ve iyi değerlendiren işletmeler, bundan yararlanmasını bilmişler ve kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamışlardır.

Ancak işletmelerin, giderek bilgi teknolojilerine daha fazla bağımlı hale gelmeleri ve aynı zamanda bilgi teknolojileri hizmetlerinin zamanla daha karmaşık bir hale gelmesi yüzünden, bir standartlaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı bunun bir sonucudur. İşletmelerin daha sistematik hareket etmelerine imkan tanıyan bu standardın temelinde kalite sistemlerinin genel yaklaşımı olan sürekli iyileştirme ilkesi yatmaktadır.

Faaliyetlerini ISO 2000 standardına uygun sürdüren işleetmeler bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, denetimlerden başarıyla geçmeleri koşuluyla ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesi alabilirler.

Kuruluşumuz ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.