EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, gıda maddelerinin güvenliği için bilimsel çalışmalara dayalı bir süreç ve sistematik bir kavramdır. Bu sistem, hijyen ve gıda güvenliği konusunda yaşanacak problemlere karşı, daha problem ortaya çıkmadan önlem alınmasını sağlamaktadır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Ülkemizde ilk olarak 1998 yılında yayınlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’te HACCP sisteminin uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu yönetmelik, 2002 yılından itibaren et, süt ve su ürünlerini işleyen işletmeler başta olmak üzere, gıda maddeleri üreten diğer bütün işletmelerin aşamalı olarak HACCP sistemini uygulamalarını zorunlu tutulmuştur.

Bugün kamu ihalelerinde artık HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi belgesi mutlaka aranmaktadır. Sistemin temelinde, tüketici sağlığı ve hijyen açısından tüketicilere güvenilir gıda maddelerinin sunulması için, sistematik olarak işleyen bir sistemin kurulması ve uygulanması yatmaktadır.

Bir gıda zincirinde, işletmeye hammadde girişinden başlayarak, gıda maddelerinin hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, paketlenmesi, depolanması ve nakliye edilmesi gibi tüm halkalarda tehlike analizleri yapılmakta, gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirlenmekte ve herhangi bir problemin henüz oluşmadan önlenmesine çalışılmaktadır. HACCP standardı, belli normlara uygun güvenilir gıda maddelerinin üretilmesini sağlayan ve her büyüklükte işletmelere uygulanabilen bir gıda güvenliği sistemidir.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, işletmelere sayısız faydalar sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bir kısmı sayılmıştır:

  • Tüketicilere güvenilir ve sağlıklı gıda maddeleri ulaştırılması
  • Tüketicilerin güven ve beğenisinin sağlanması
  • İşletmelerin rekabet üstünüğü ve itibar kazanması
  • İşletmede geleneksel kalite kontrol yöntemleri yerine önleyici kalite yönetim sistemlerine geçişin sağlaması
  • Üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artması
  • İşletmede gıda risklerine karşı bilinç kazandırılması
  • Tüm çalışanların katılımının sağlanması ve etkin bir otokontrol sisteminin uygulanması
  • Yasal düzenlemelere uyum sağlanması ve resmi denetimlerde başarı kazanılması
  • Yabancı ülkelerde pazar imkanı yaratılması
  • Sistemin gıda zincirinin tüm halkalarında uygulanabilmesi

Kuruluşumuz HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.