EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ilk adım, işletmenin durum tespiti yapmasıdır. Bu çalışmada önce yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve ihtiyaçlar belirlenmelidir. Sonra var olan veya önerilen çalışma ortamı ve faaliyet türüne bağlı tehlikeler ve riskler tanımlanmalıdır. Arkasından, yapılan düzenlemelerin, tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da risklerin kontrol altına alınması için yeterli olup olmadığı tespit edilmelidir. Son adımda eldeki bütün veriler kullanılarak bir analiz çalışması yapılmalı ve durum değerlendirilmelidir. Bu çalışmaların sonuçları OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurulma çalışmalarına temel oluşturacaktır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin unsurları bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi sürekli iyileştirme esasına dayanmaktadır. Şöyle ki,

  • İş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulması
  • Planlama yapılması
  • Uygulamaya geçilmesi
  • Kontrol ve düzeltici faaliyetlerin yapılması
  • Yönetimin gözden geçirmesi

İşletmelerin, üst yönetim tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmak zorundadır. Bu politikada işletmenin sağlık ve güvenlik hedefleri ve sağlık ve güvenlik performansını geliştirme kararı yer almaktadır. Belirlenen politika işletmenin yapısına, büyüklüğüne, faaliyet türüne ve risklerine uygun olmalıdır.

Sistemin uygulanabilir olması için işletmenin, olası tehlikeleri belirlemiş olması, risklerini değerlendirmiş olması, kontrol noktalarını tespit etmiş olması, gerekli önlemleri almış olması ve tüm süreçlerini yazılı hale getirmiş olması gerekmektedir.

Yapılacak risk değerlendirme çalışmalarının amacı, riskleri sınıflandırmak, alınacak önlemlerle ortadan kalkacak riskleri belirlemek ve riskleri ortadan kaldırmaktır. Riskleri analiz etmesi, işletmenin risklerin büyüklüğünü görmesini ve tolere edilip edilemeyeceğine karar vermesini kolaylaştırır. Aynı zamanda çalışanların sistem konusunda bilinçli olmasını ve sisteme katılımını sağlar.

Bütün bu sayılan çalışmaları tamamlayan ve sistemi uygulayan işletmeler bir belgelendirme kuruluşunun denetimlerinden başarı ile geçtikleri takdirde OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanırlar.

Kuruluşumuz OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.