EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Sanayide çeşitli sektörlerde endüstriyel ürünlerin üretiminde yaygın olarak kullanılan imalat yöntemlerinden biri de kaynaklı imalat yönetimidir. Basınçlı kaplardan sanayi tesislerine kadar, çeşitli tiplerden makinalardan vinçlere kadar  oldukça geniş bir yelpazede kaynaklı birleştirme yöntemi olan bu yöntem kullanılmaktadır. Yapılan kaynak işlemleri, üretim maliyeti ve ürün kalitesi üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, kaynaklı imalat yapan bütün imalatçılar için, metallerdeki ergitme kaynağı yöntemini temel almıştır ve gerekli kalite koşullarını göstermek amacı ile hazırlanmıştır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Özellikle TS EN ISO 3834-2 standardı (Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları), sadece kaynak işlemleri ve bu işlemlerden etkilenecek olan ürün kalitesi ile ilgilidir. Bu standart, bu amaçla temel kuralları, kaynaklı imalat için beklenen kalite koşullarını ve istenilen kalitede üretim yapacak işletmenin kaynak kabiliyetini tespit üzere rehberlik etmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesine temel olmaktadır.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, kaynaklı imalat için tasarım aşamasından başlayarak bir dizi süreç içermektedir. Başlıca süreçler şunlardır:

  • Malzeme seçimi süreci
  • Sarf malzemeleri seçimi süreci
  • Kaynak elemanlarının eğitim süreci
  • Kaynak elemanlarının belgelendirilme süreci
  • Kaynak yöntemlerinin belirlenme süreci
  • Kaynaklı imalatın yapılma süreci
  • Tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kaynak kalitesinin kontrol edilme süreci

Ürün kalitesinin belirlenmesinde esas olan bitmiş ürünün muayenesi değil, daha üretim aşamalarında yapılacak test ve muayenelerdir. Tasarım aşamasında malzeme seçiminden başlayarak yukarıda sayılan tüm süreçlerde gerekli kontrollerin sağlanması önemlidir. Tasarım kötü yapılmışsa, kaynak yönetemi yanlış seçilmişse, ehliyetsiz kişiler kaynaklı imalat yapıyorsa, bu durumlar sonradan ciddi ve maliyetli problemler yaratabilir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, kaliteli ve güvenilir üretimden emin olmak için, üretimin her aşamasının kontrol altına alınmasını gerektirmektedir.

Bu sistemi kuran ve yöneten işletmeler akredite bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, kendilerine ISO 3834 belgesi verilmesini talep edebilirler. Bunun için işletmenin standart gereklerine uygun kaynaklı imalat yaptığının yapılacak denetimler ile tespit edilmesi gerekir.

Kuruluşumuz ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.