EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nde sosyal sorumluluğa yönelik temel husus ve konular şu şekilde belirlenmiştir:

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

  • İnsan hakları: gerekli özen, insan hakları risk durumları, iştirak etmekten uzak durmak, sorunların çözümü, ayrımcılık ve hassas gruplar, vatandaşlık hakları ve siyasi haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve temel ilkeler ve iş yerindeki haklar.
  • İşyerindeki uygulamalar: istihdam ve istihdam ilişkileri, çatışma koşulları ve sosyal güvence, sosyal diyalog, işyerinde sağlık ve güvenlik ve işyerinde kariyer gelişimi ve eğitim.
  • Çevre: kirliliğin önlenmesi, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, iklim değişikliğinin asgari düzeye indirilmesi ve adaptasyon, çevrenin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal habitatların onarılması.
  • Adil faaliyete ilişkin uygulamalar: yolsuzlukla mücadele, sağduyulu bir siyasi katlım, adil rekabet, değer zincirinde sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi ve mülkiyet haklarına saygı.
  • Tüketiciyi ilgilendiren konular: adil pazarlama, doğru ve tarafsız bilgilendirme ve adil sözleşme uygulamaları, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin temin edilmesi, sürdürülebilir tüketim, tüketici hizmetleri, destek ve şikayet mekanizmaları, anlaşmazlıkların giderilmesi, tüketici verilerinin ve mahremiyetinin korunması, temel hizmetlere erişim ve eğitim ve farkındalık.
  • Toplumsal katılım ve gelişim: toplumsal katılım, eğitim ve kültür, istihdam yaratılması ve becerilerin geliştirilmesi, teknolojinin geliştirilmesi ve teknolojiye erişim, refah ve gelir üretimi ve sağlık.

Görüldüğü gibi ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, hem bu sistemin uygulandığı işletmelerde, hem de bu işletmelerin birlikte çalıştıkları tedarikçi firmalarda, haksız ve insan haklarına uymayan uygulamaları ve çalışma koşullarını ortadan kaldırmaktır.

Ancak bu sistem belgelendirme için değildir. Daha çok işletmelerin sürdürülebilir gelişme elde etmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu durum standart metninde de yer almaktadır. Buna rağmen bir kısım belgelendirme kuruluşları, işletmelerin talep etmesi durumunda ISO 26000 belgesi düzenlemektedir. Diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi burada da denetim çalışmaları yapılmakta ve uygun görülmesi durumunda belge verilmektedir.

2014 yılında ISO 26000 standardının sistematik bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak ISO üyesi kuruluşların büyük çoğunluğu standardın mevcut durumunun korunmasını talep etmişlerdir.

Kuruluşumuz ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek isteyen işletmelere destek olmaya hazırdır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.