EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Bugün geçerli olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının yerini çok yakında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından hazırlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı alacak. Taslak çalışmalarına halen devam edilmekte olan bu standart yayınlandığı zaman, bugün OHSAS 18001 belgesine sahip işletmeler üç yıl içinde bu yeni standarda geçiş yapmak zorunda olacak. Bu sürenin sonunda ise OHSAS 18001 standardı artık olmayacak.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Uluslararası Çalışma Örgütü rakamlarına göre her yıl milyonlarca kişi çalışma ortamında iş kazaları ile karşı karşıya kalmakta ve bu kazalarda çalışanlar ya yaşamlarını kaybetmekte, ya sakat kalmakta ya da yaralanmaktadır. Ölümlerin büyük bir kısmı yaralanmaya bağlı olarak değil, sağlık sorunlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Meslek hastalıkları yüzünden yaşamlarını kaybeden çok sayıda çalışan olmaktadır.

Faaliyet alanlarına bağlı olarak çalışma ortamlarında, çalışanların yaralanması veya hastalanmasına neden olacak birçok riskler bulunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği risklerini, gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırmaları veya hiç değilse etkilerini en düşük seviyeye çekmeleri gerekmektedir.

Bu standardın, işletmelerin büyüklüğüne veya faaliyet alanına bakılmaksızın bütün işletmelere uygulanabilir olması hedef alınmıştır. Bu standart aynı zamanda, esnek çalışma saatleri ve çalışan sağlığı gibi diğer sağlık ve güvenlik gerekleri ile de bütünleşmeyi sağlamaktadır. Esasen işletmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yasal düzenlemelere de uymak zorundadır.

ISO 45001 standardının işletmelere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmede iş sağlığı ve güvenliği politikası ve hedefleri belirlenmiş olmaktadır.
  • İşletmede, riskleri, fırsatları, yasal düzenlemeleri ve diğer koşulları dikkate alan süreçler hazırlanmış olmaktadır.
  • Risk içeren faaliyetler, taşıdığı risklerin büyüklükleri, potansiyel etkileri ve bu yönde alınacak önlemler belirlenmiş olmaktadır.
  • Riskleri yönetmek amacı ile gerekli kontrol yöntemleri tespit edilmiş olmaktadır.
  • İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkyaratılmış olmaktadır.

Kuruluşumuz, yayınlandığı andan itibaren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri verecektir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.