EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Çevre problemleri büyüdükçe, çözüm arayışları da giderek artmaktadır ve dünyanın gündemini daha fazla meşgul etmektedir. Çevre, yeryüzünde bitkilerin ve hayvanların, kısaca bütün canlıların üzerinde yaşadığı, yaşamsal öneme sahip bir olgudur. Ancak bu inanılmaz kirlenme yüzünden, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması, ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlü çabalara ihtiyaç göstermektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Çevre koşullarında yaşanan herhangi bir olumsuz durum, bu ortamı kullanan bütün canlıları doğrudan etkilemektedir ve sadece bireysel çabalar, doğal yaşamın korunmasında yeterli değildir. Çevre problemlerini bir çözüme ulaştırmak ancak kamu gücü ile mümkündür. Çevre koruma faaliyetleri bu nedenle kamu yönetimlerinin önemli bir sorumluluk alanı haline gelmiştir.

Etkin bir çevre çevre yönetimi için bir yandan doğru örgütlenme gerekirken, bir yandan da bunu destekleyecek yasal düzenlemelerin hazırlanmış olmasını gerektirmektedir. Gerekli katılım desteği sağlanmış, yeterli mali kaynaklar ayrılmış ve güçlü bir denetim sistemi kurulmuş olmalıdır.

Çevre yönetimi çok disiplin gerektiren bir alandır. Bu alanda birçok yasal ve kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar bulunmaktadır.

Çevre, basit anlamda canlı ve cansız bütün varlıkların karşılıklı etkileşimidir. Çevre, canlıların yaşamasını ve gelişmesini sağlayan fiziksel, biyolojik ve kimyasal faktörlerin tamamını ifade etmektedir. Çevre problemleri, başta insanlar olmak üzere doğadaki bütün canlıları etkilemektedir. Çevre problemlerinin giderilmesi bu bakımdan önemli bir örgütlenme sorunudur.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bu anlamda çok önemli bir gereksinimi karşılamaktadır. Çevre yönetimi kavramının kapsamına, bütün canlıların dengeli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları, doğal kaynakların korunması, bu kaynakların aşırı ve amaçsız şekilde kullanılmaması, bu konuda yasal düzenlemelere de uyularak uygun bir planlama ve denetim sisteminin kurulması girmektedir.

ISO 14001 standardını uygulayan bütün işletmeler, çevre konusunda sorumluluk duygusu ile hareket ettiklerini ve bu yöndeki çabalarını kanıtlamak amacı ile bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alabilirler.

Kuruluşumuz, çevreye olana duyarlı yaklaşmının da bir sonucu olarak, talep eden işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.