EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet, Haliç’in temizlik ve denetimini sağlamak ve yeşil alanları korumak için yasalar çıkarmıştır. Daha sonraki padişahlar döneminde de su kaynaklarının ve ormanların korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve temizlik ve genel halk sağlığı konularında yasalar çıkarılmıştır. Bunlar geçmişte çevre problemlerine karşı alınan ilk önlemler arasındadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Cumhuriyet döneminde çevre ile ilgili ilk düzenlemeler, 1930’larda çıkarılan Belediye Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu’dur. Bu yasal düzenlemeler insan sağlığını esas alarak çevrenin kontrolü ve temizliğine yönelik önlemler içermektedir. 1961 Anayasası, insanların sağlıklı yaşam hakkı kapsamında, çevre koşullarının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek konusunda kamu kuruluşlarını görevlendirmiştir. Bu dönemde arka arkaya doğal çevreyi doğrudan ilgilendiren çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Çevre yönetimi konusunda en önemli düzenlemelerden biri, 1983 yılında çıkarılan Çevre Kanunu’dur. Bu kanunun yürütmesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Çevre koruma politikalarının Anayasa’ya dayanıyor olması, bu konuda bireylerin de sorumluluk üstlenmesine neden olmuştur ve yeni yasal düzenlemelerin yapılmasında bireyler ve sivil toplum kuruluşları da belirleyici olmuştur.

Avrupa Birliği’ne katılım çalışmaları kapsamında bir çevre faslının açılması ile ülkemizde çevreye yönelik yasal düzenlemeler yeni bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde de artık insan hakları, demokratikleşme anlayışı, yaşam standartları ve insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşama talepleri yükselmektedir.

Bütün bu gelişmeler paralelinde ülkemizde mal ve hizmet üreten her boyuttan ve her sektörden işletmelerin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmaları ve bu standardın gereklerini yerine getirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir denebilir.

ISO 14001 belgesine sahip olmak, işletmelere birçok açıdan yarar sağlamaktadır. İşletmeler yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uyum sağlamış olmakta, bu sayede yerli ve yabancı piyasalarda üstünlük elde etmektedir. Doğal kaynaklar daha etkin kullanıldığı için işletme maliyetleri düşmekte ve işletmenin verimliliği artmaktadır. İşletme müşteriler nezdeninde itibar kazanmakta ve müşterilere, çevre yönetimi konusunda yükümlülük altına girildiği güvencesi verilmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz, çevreye olana duyarlı yaklaşmının da bir sonucu olarak, talep eden işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.