EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

Bugün işletmeler olsun resmi kuruluşlar olsun faaliyetlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi sistemlerini kullanmaktadır. Zaman ilerledikçe de bilgi daha önemli olmuş ve bilginin sadece güvenilir bir şekilde saklanması gelişen ihtiyaçlara cevap vermemiş, aynı zamanda bir yerden başka bir yere nakledilmesi de kaçınılmaz olmuştur. Bilgi varlıklarına olan bağımlılık, bilginin korunması gerektiğini de gündeme getirmiştir. Bugün artık işletmelerin bilgi varlıkları çok önemli bir yere sahiptir. Ancak bilgi varlıklarına yapılan saldırılar, bilginin silinmesi, tahrip edilmesi ve bütünlüğünün ve gizliliğinin zarar görmesi, beraberinde faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Bu yüzden bilgi ve bilgi güvenliği kavramları bugün daha fazla dile getirilmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

Bilgi güvenliği derken, bilginin bir varlık olarak korunması ve bilginin istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesinin önlenmesi çalışmaları ifade edilmektedir. Bilgi varlıkları, işletmenin başka varlıkları gibi önemli olan ve en iyi şekilde korunması gereken varlıklardır. Bilgi güvenliği çalışmaları, işletme faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması ve ortaya çıkacak aksaklıkların önlenmesi için bilgi varlıklarının çeşitli tehditlerden korunmasına yönelik çalışmalardır.

Bilgi güvenliğinin sağlanması, bilginin bütünlüğünün, gizliliğinin ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeyde sağlanması ile mümkün olabilir. Bu bakımdan bilgi güvenliğinin temelinde bu üç unsur bulunmaktadır:

  • Bilginin bütünlüğü, bilginin yetkisi olmayan kişiler tarafından silinmesi, değiştirilmesi veya bir şekilde tahrip edilmesi risklerine karşı içeriğinin korunmasını ifade etmektedir.
  • Bilginin gizliliği, bilginin yetkisi olmayan kişilerin erişimine kapalı olmasını ifade etmektedir.
  • Bilginin kullanılabilirliği ise bilginin gerek duyulan her durumda kullanıma hazır durumda olmasını ifade etmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri yukarıda açıklanan bu üç unsurdur. Bu bakımdan işletmenin üst yönetimi, bilgi güvenliği konusunda duyarlı olmak zorundadır. Çalışanlar da kişisel veya faaliyet alanı ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Hem üst yönetim hem de çalışanlar bilgi sistemleri güvenliğini artırmak için neler yapabileceği konusunda bilinçli olmak zorundadır. İşletmede herkes, olası güvenlik tehditlerini bilmek, tespit etmek ve bunlara karşı önlem almak konusunda işbirliği içinde olmak zorudadır.

Kuruluşumuz tarafından, talep eden işletmelere ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.