EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi işletmelere, enerji kullanımı, tüketimi ve etkinliğini sağlayacak şekilde enerji performanslarını geliştirmek için bir yapı oluşturmak ve bu yönde süreçlerini tespit etmek imkanı vermektir. ISO 50001 standardı işletmelerde sistematik bir enerji yönetim sistemi kurulmasını sağlarken, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının, başka çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin düşmesine de kılavuzluk etmektedir. Ülkemizde bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz standardı başlığı ile yayınlanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) bu standardı yayınlamadan önce, Avrupa ülkelerinde etkin bir enerji yönetimini hedef alan farklı ulusal standartlar kullanılıyordu. Gönüllülük esasına dayanan bu standartlar, ulusal hükümetler tarafından, belli enerji etkinlik geliştirme politikaları kapsamında ele alınmıştı. Birçok büyük şirket de kendilerine göre enerji yönetimi esasları belirlemiş ve bunları ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri standardı kapsamında uygulamaya çalışmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamaya geçildikten sonra, işletmeler enerji politikalarını ve enerji amaçlarını belirlemişler ve bu amaçlara ulaşmak amacı ile süreçlerini belirlemeye ve prosedürlerini oluşturmaya başlamıştır. Bu sistem sayesinde işletmeler etkin enerji kullanımı ile ilgili taahhütlerini açıklamışlar ve enerji kullanım performanlarını daha sistematik bir yoldan göstermeye başlamışlardır. Dolayısıyla enerji harcamalarında tassarrufa gitmişlerdir.

Sürdürülebilir olmak, ekonomik, toplumsal ve çevresel gereksinimlerin gelecek nesillerin yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedef alan bir dünya görüşüdür. Burada önemli olan çevreye saygılı ekonomik ve sosyal bir gelişim modeli yaratabilmektir.

Enerjinin kontrolsüz ve fazla kullanılması ile birlikte doğal kaynaklar giderek tükenmekte, doğal çevre kirlenmekte ve enerji için daha yüksek maliyet ortaya çıkmaktadır. Bir Kızılderili sözü bu durumu çok net açıklamaktadır: son ağaç kesilince, son nehir zehirlenince ve son balık ölünce, paranın yenmeyeceği anlaşılacak.

Bugün artık enerji, iktisadi ve sosyal toplumların vazgeçemeyeceği bir unsurdur. Ancak gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bu değişim sürecinde, endüstriyel strateji planlaması kadar projelerde sürdürülebilir gelişim kavramı daha fazla öne çıkmaktadır. Bu bakımdan ISO 50001 standardı işletmelere önemli bir rehber niteliğindedir.

Kuruluşumuz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.