EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Sosyal sorumluluk sistemi, bir işletmenin toplumsal ve çevresel beklentileri karşılayan faaliyetlerinde, gönüllü olarak benimsediği davranışlar ve ilkeler bütünüdür. Aslına bakılırsa bu yeni bir oluşum değildir. İşletmeler ilk var oldukları günden itibaren toplumla yapıcı ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Aksl halde ayakta durmaları mümkün değildir. Ancak önce SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, arkasından bu standardı esas alan ISO 26000 standardı ile işletmeler daha sitematik bir yapıda bu sorumluluklarını ifade etmeye başlamışlardır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu da bu yöndeki çabaları şu şekilde tanımlamaktadır: sosyal sorumluluk, işletmelerin toplum üzerinde bıraktıkları etkilere yönelik yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklerdir. Bu yükümlülüğü yerine getirmenin ön koşulu ise yürürlükte olan yasal düzenlemelere saygı göstermektir. İşletmeler sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için, paydaşları ile işbirliği yapmak ve toplumsal, çevresel ve ahlaki konular ile birlikte insan hakları ve tüketiciye karşı sorumlulukları da temel stratejilerine almak zorundadır. İşletmelerin topluma karşı olan sorumluluklarının şekli ve yapısı, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve piyasa koşularına göre değişim göstermektedir. Bu açıdan her işletmeye uyacak standart bir yaklaşımdan söz edilemez.

Günümüzde küreselleşmenin gelişmesi ile birlikte sosyal sorumluluk kaygıları da bütün dünyada önemli bir konu haline gelmiştir. Tüketici örgütleri de bu yöndeki çalışmaları teşvik etmektedir. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da işletmelerden, topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etmektedir.

Genel olarak ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgelendirmeye yönelik değildir. Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber başlığı ile yayınlanan bu standardın temel amacı, büyüklüğüne ve faaliyet şeklinde bakılmadan çeşitli kuruluşlara bu yönde kılavuzluk yapamaktır.

Bu standart, kuruluşlara şu konular hakkında yol gösterici niteliktedir:

  • Sosyal sorumluluk ile ilgili kavramlar, terimler ve tanımlar
  • Sosyal sorumluluğun altyapısı, yaklaşımları ve özellikleri
  • Sosyal sorumluluğa yönelik ilkeler ve uygulamalar
  • Sosyal sorumluluk ile ilgili temel konular ve alt konular
  • Sosyal sorumluluk yaklaşımını, işletme içinde politikalar, uygulamalar ve etkileri ile birarada tesis etmek ve geliştirmek
  • Paydaşları belirlemek ve onları da sistem içine almak
  • Sosyal sorumluluk ile ilgili taahhütleri, performansı ve gelişmeleri izlemek

Kuruluşumuz ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek isteyen işletmelere destek olmaya hazırdır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.