EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır. İş hukukunun temel ilkeleri, çalışanları korumak ve sağlık ve güvenliklerini güvence altına almaktır. Ancak yürürlükte olan İş Kanunu’nun, bütün çalışanları kapsamıyor olması ciddi bir eksiklikti. Oysa bütün çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaya ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 89/391 sayılı direktif ile Uluslararası Çalışma Örügüt (ILO) tarafından bu konuda yayınlanan sözleşmeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunun müstakil ayrı bir kanun olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler karşısında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

Bu kanun ile birlikte, yürürlükte olan yasal düzenlemelerdeki dağınıklığın giderilmesi, içeriğinin genişletilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği konularında daha bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi hedef alınmıştır. Bu kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına, mevcut sağlık ve güvenlik koşıllarının iyileştirilmesine ve bu yönde işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

Diğer yandan Uluslararası Standartlar Örgütü de bu konuda uluslararası alanda geçerli bir standardın olması gerektiği düşüncesi ile mevcut OHSAS 18001 standardının yerini alacak bir çalışma başlatmıştır. 2017 yılında tamamlanması hedeflenen bu çalışma henüz tamamlanmış değildir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin belli standartlar çerçevesinde faaliyet göstermeleri önemlidir. Bu şekilde önemli riskler önceden tespit etmek ve bu risklerin ortadan kaldırılması ya da etkilerinin düşürülmesi yönünde adımlar atmak mümkün olmaktadır. ISO 45001 standardı, işletmelere risk yönetimi anlayışını getirmekte, sistematik analizler yapılmasını sağlamakta, daha güvenli iş uygulamalarını teşvik etmekte ve iş sağlığı ve iş güvenliği performansının takip edilmesine önem vermektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri şu şekilde açıklanabilir:

  • İşletmelerde hem yönetici kadroların hem de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçli olması gerekmektedir.
  • İşletmeler, karşı karşıya oldukları büyük veya küçük bütün riskleri tespit etmiş ve konuda önlemler almış olmalıdır.
  • İşletmeler, bütün süreçleri dokümante etmiş ve uyguluyor olmalıdır.

Kuruluşumuz, yayınlandığı andan itibaren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri verecektir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.