EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin temel yaklaşımı, bir işletmenin yapısını, faaliyetlerini, yükümlülüklerini, uygulamalarını, süreçlerini ve kaynaklarını içeren bir sistem oluşturmaktır. Burada önemli olan nokta böyle bir sistemin bütünlüğünü, uygunluğunu, uyumlu olmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

Bu konuyu biraz açacak olursak,

  • Sistemin bütünlüğü, işletmede kurulmuş olan sistemin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin temel elemanlarını kapsıyor olmasıdır.
  • Uygunluk derken, işletmenin belirlediği hedeflere ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olması de kontrol edilebilir olması ifade edilmektedir.
  • Uyumluluk, kurulan sistemin, atık yönetimi, enerji yönetimi gibi diğer sistemler ile uyumlu çalışması demektir.
  • Sistemin uygulanması ise, Çevre Yönetim Sistemi’nin bütünlüğünü sağlayan elemanların uygulanması ve bunun ile ilgili kayıtların tutulması durumudur.

Bu dört gereklilik ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin temelini oluşturmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, aşağıda açıklanan beş temel ilke üzerine kurulmuştur:

  • Çevre politikası: İşletmenin üst yönetimi resmi olarak bir çevre politikası belirlemek ve bunu beyan etmek zorundadır. Çevre politikası esas olarak işletmenin çevre performansı ile ilgili niyetlerini ve hedeflerini açıklar. Çevre politikası, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Ayrıca bütün çalışanlara ve kamuoyuna duyurulmuş olmalıdır.
  • Planlama: İşletme, faaliyetlerinin ve ürettiği ürün ve hizmetlerin çevre boyutunu tanımlamış olmalıdır. Bu kapsamda, işletmenin havaya, suya ve toprağa bıraktığı her türlü atıklar ve doğal kaynak tüketimleri göz önünde tutulmalıdır.
  • Uygulama ve faaliyetler: İşletme yönetimi, çevre yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmış olmalıdır. Keza işletmede acil durum planları yapılmış olmalıdır.
  • Kontrol etme: İşletme, önemli bir çevresel etki yaratabilecek faaliyetlerin başlıca özelliklerini düzenli olarak izlemek ve ölçmek zorundadır. Ölçümler için bir yöntem belirlenmiş olmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.
  • Yönetimin gözden geçirmesi: İşletme yönetimi, sistemin yeterli ve etkin bir şekilde, önceden tespit edilmiş kriterler doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığını takip etmek zorundadır. Çevre politikası ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı mutlaka takip edilmelidir.

Kuruluşumuz, çevreye olana duyarlı yaklaşmının da bir sonucu olarak, talep eden işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.