EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

İşletmeler yakın zamana kadar kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeye, maliyetlerini düşük tutmaya ve doğal çevrenin korunmasına ağırlık veriyorlardı. Ancak bugün bu konular kadar sosyal sorumluluklara sahip olmak ve ahlaka uygun faaliyet göstermek de rakipler ile mücadelede önemli bir faktör haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin, faaliyet gösterdikleri ortamı ve paydaşlarını koruma ve geliştirme konusunda sahip olmaları gereken yükümlülükleri ifade etmektedir.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel İlkeleri Nelerdir?

Bu bakımdan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri şu şekilde açıklanabilir:

  • Toplum, doğal çevre ve ekonomik koşullarda yaratılan etkilere karşı sorumluluk duymak ve hesap verebilmek
  • Bu şekilde etki yaratacak karar ve faaliyetlerde şeffaf davranmak
  • Her durumda topluma karşı etik davranmak
  • Paydaşların haklarını ve beklentilerini gözetmek ve bu konuda saygılı olmak
  • Yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uymak ve hukukun üstünlüğünü tanımak
  • Yerli ve yabancı kültürlere ve davranış kurallarına saygılı olmak
  • İnsan haklarının öneminin ve evrenselliğinin bilincinde olmak ve insan haklarına saygılı olmak

ISO 26000 standardına uygun faaliyet gösteren işletmeler, üretim faaliyetlerinin insan haklarına önem veren bir sistem içinde sürdürülüp sürdürülmediğini kontrol altında tutmaktadır. En azından faaliyetleri sırasında çalışma ortamının sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olduğunun, çalışanların yaşının yasal düzenlemelere uygun olduğunun, çalışanlara hakkaniyete uygun ücret verdiğinin ve verilen ücretin yeterli olduğunun, çalışanların cinsiyeti, dini ve ırkı konusunda ayrımcılık yapılmadığının, çalışma saatlerinin uygun olduğunun ve çalışanların toplu sözleşme ve örgütlenme hakklarına riayet edildiğinin farkındadırlar.

Kısaca ISO 26000 standardı işletmelere çok büyük faydalar sağlamaktadır. Herşeyden önce uluslararası alanda geçerliliği kabul gören bir anlayışa uygun faaliyet gösterilmesi, bu işletmelerin itibarını yükseltmekte ve imaj kazandırmaktadır.

Belki bu standardın eleştirilen en özellikli yönü belgelendirmeye esas teşkil etmemesidir. Bu konudaki tartışmalar bugün de sürmektedir. Buna rağmen Danimarka ve İspanya gibi bazı ülkelerde ISO 26000 standardını esas alan ve belgelendirme yapılabilen ulusal standartlar geliştirilmiştir.

Kuruluşumuz ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek isteyen işletmelere destek olmaya hazırdır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.