EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

Müşteri memnuniyeti yaratmak ile müşteri bağlılığı sağlamak arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlanamamış müşteriler, kaybedilmiş veya hiç kazanılmamış müşterilerdir. Ama müşteri memnuniyet seviyesi ve müşteri bağlılık seviyesi yükseldikçe, işletme açısından en değerli müşteri portföyü elde edilmiş demektir.

ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi, işletmelerde bunu sağlamaya yönelik bir yapı oluşturmaktadır. Çünkü bu sitemin esas aldığı ilkeler, sistemin açık ve şeffaf olması, herkesin erişebilir olması, şikayet sahiplerine cevap verilmesi, herkese objektif olunması, şikayet sahiplerinden bir ücret talep edilmemesi, bilgilerin gizli tutulması, çözüm yollarında müşteri odaklı yaklaşılması, işletmenin hesap verebilmesi ve kendini sürekli iyileştirebilmesidir.

ISO 10002 standardı, elektronik ticaret de dahil olmak üzere, ticari veya ticari olmayan faaliyet gösteren bütün işletmeler için, etkili ve verimli bir şikayet yönetimi sistemi kurulmasını sağlayan klavuzluk bilgilerini kapsamaktadır. İşletmeler bu standart sayesinde şikayetleri alma, çözümleme ve karar alma süreçlerini tasarlamakta ve uygulamaya almaktadır.

ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi’nin işletmelere kazandırdığı başlıca avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmenin, mevcut müşterilerini elde tutma potansiyeli yükselmektedir.
  • Bu paralelde mevcut müşterilerin işletmeye olan bağlılık duygusu artmaktadır.
  • Bu sayede işletmenin imajı güçlenmekte ve marka değeri artmaktadır.
  • Müşteri memnuniyeti yükseleceği için işletmenin verimliliği artmaktadır.
  • Çalışanların müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı konularında farkındalığı artmaktadır.
  • Şikayetlerin çözümünde işletme, müşteri odaklı bir yaklaşım sergilediğini kanıtlamış olmaktadır.
  • Müşteri şikayetleri analiz edileceği için, çok fazla şikayet alınan konularda işletme hızlı hareket etmekte ve zamanında düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
  • Şikayetlerin tekrarlanmasının önüne geçilmesi, işletmenin üretkenliğini ve verimliliğini yükseltmektedir.
  • Şikayetlerin analiz edilerek yakından izlenmesi ile işletme, iyileştirme yapılması gerekli alanları daha net görmektedir.

İşletmede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulanıyorsa, ISO 10002 standardını kurmak çok kolay gerçekleşecektir. Ancak ISO 10002 standardı için işletmede ISO 9001 standardının mutlaka kurulu olması bir zorunluluk değildir.

Kuruluşumuz ISO 10002 Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.