EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği alaında bugün yaygın olarak kullanılan standart, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Herhangi bir ürün veya hizmet üreten işletmeler, genel stratejileri çerçevesinde ve sistematik bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. OHSAS 18001 standardı işletmelere bu yönde destek olmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bütün çabalara rağmen bir ilerleme kaydedildiği pek söylenemez. Bizde iş sağlığı dendiği zaman genel olarak çalışma ortamlarında kullanılan kişisel koruyucular ile sınırlı kalınmaktadır. Aslında dünya genelinde de yakın zamana kadar yaklaşım bu yönde olmuştur. Bu yönde atılan ilk ciddi adımlar Britanya Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından 1996 yılında yayınlanan BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi ile olmuştur. Ancak bu standart, bir belgelendirme çalışmasını esas almıyordu. Daha sonra Britanya Standartları Enstitüsü, 1999 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını yayınlamış ve işletmeler bu standarda göre belgelenmeye başlanmıştır.

Esas olarak OHSAS 18001 standardı, işletmede üst yönetim tarafından onaylanmış, bir iş sağlığı ve güvenliği politikasının olmasını aramaktadır. Ayrıca işletmede risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu riskler ile ilgili uygulama faaliyetlerinin ve acil durum planlarının hazırlanması gerekmektedir. Kısaca bu standart, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırmak veya bu riskleri en düşük düzyede tutmak için, sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlanmasını zorunlu tumaktadır.

Uluslararası Standartlar Örgütü, gecikmeli de olsa ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar yapılırken yeni sistemin, 2015 yılında revize edilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu olması dikkate alınmıştır. ISO 45001 standardı, bu kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yeni Annex SL yapısına uygun şekilde on maddeden oluşmaktadır. Standart yayınlandığı zaman OHSAS 18001 standardı ortadan kalkacaktır.

Kuruluşumuz, yayınlandığı andan itibaren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri verecektir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.