EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Bugün artık ekonomik üretimin ana unsuru olan ve insanların yaşam kalitesini etkileyen enerji kullanımından vazgeçmek mümkün değildir. O zaman enerjiyi verimli kullanmak gerekmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Dünyada yılda yıla işletmelerin üretim anlayışı değişmektedir. 1960’lı yıllarda önemli olan sadece üretimdi. 1970’li yıllarda üretimin yanından maliyetler de konuşulmaya başlandı. 1980’li yıllarda bunlara kalite unsuru da eklendi. 1990’lı yıllarda ise tam zamanında üretim önemli olmaya başladı. 2000’li yıllardan itibaren üretim, maliyet, kalite ve zamanında üretimi kriterlerinin yanı sıra yönetim sistemleri ve çevre bilinci de etkili olmaya başladı.

Enerji tasarrufu konusu ilk olarak 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte dillenmeye başlanmıştır. Bundan sonra enerji konusuna daha fazla ilgi gösterilmeye enerji tasarrufu konusunda çareler düşünülmeye başlanmıştır.

Ülkemizde bu konuda ilk çıkarılan yasal düzenleme 1995 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan, Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik olmuştur. Bu yönetmelik kısaca, yıllık enerji tüketimi 2000 tona eşdeğer petrol ve daha büyük olan sanayi ve maden işletmelerinde enerji verimliliğinin arttırılmasını esas almaktadır.

Enerji yönetiminin bu kadar önemli olmasında, sanayi devriminin başlaması ile birlikte 200 yıldan bugüne doğal çevrenin kirlenmesi etkili olmuştur. Bugün artık şu iki konu üzerinde önemli durulmaktadır:

  • Gelişmekte olan ülkelere yapılacak enerji ve teknoloji aktarımı
  • Sera gazı etkilerinin düşürülmesi için uluslararası işbirliği

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmeleri şu konularda etkilemektedir:

  • Faaliyet süreçlerinin verimli hale getirilmesi
  • Üretimde birim maliyetlerin azaltılması
  • Tasarrufa dayanan, kaliteli ve yeterli enerji kullanımı
  • İşletmenin bakım giderlerinin düşürülmesi
  • Rakiplerle mücadelede avantaj kazanılması
  • Olası bir küresel enerji krizine hazırlıklı olma
  • Doğal çevrenin korunmasını ilke edinme

TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz standardına uygun şekilde sistemi kuran, yöneten ve sürekli iyileştirme sağlayan işletmeler, akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 50001 belgesi talep edebilirler. Belgelendirme kuruluşlarının denetimlerinden geçen ve belgeyi almayı hak eden kuruluşlara üç yıl geçerli belge düzenlenerek teslim edilir.

Kuruluşumuz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.