EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Belgelendirme Hizmetleri

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamasında en temel fonksiyon risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir. Risk değerlendirme çalışmaları ile riskler tanımlanmış ve sınıflandırılmış olmakta ve önlenip önlememesi durumuna göre alınacak önlemler daha kolay tespit edilmektedir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Risk analizi yapmanın ve risk yönetimi uygulamanın işletmelere kazandırdığı birçok avantaj bulunmaktadır. Örneğin,

  • İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği politikasının belirlenmesi ve olgunlaşması bu sayede olmaktadır.
  • Çalışanların bu konularda bilgi sahibi ve katılımcı olmaları bu sayede sağlanmaktadır.
  • Aynı şekilde işletme yönetimi bu sayede iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha etkili kararlar almaktadır.
  • Risk analizi ile elde edilen sonuçlar, işletmedeki olası tehlikeleri ve alınacak tedbirleri belirleyici olmaktadır.
  • İşletmedeki risklerin büyüklüğü ve riskin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı bu sayede açık ve net bir şekilde ortaya konmaktadır.
  • İşletmede uygulanan hatalı güvenlik önlemleri ve çalışanların bu yöndeki hatalı güvenlik bilinci bu sayede gözden geçirilmiş olmaktadır.
  • İşletmenin, yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yasal yükümlülüklere ne derece uyum sağlamış olduğu bu sayede ortaya konmakta ve işletmenin tahammül edilebilir düzeyde risk ile çalışması sağlanmaktadır.
  • İşletme faaliyetlerinin kayıt altına alınacak olması ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması ile birlikte işletmenin iş sağlığı ve güvenliği performansı daha rahat izlenmektedir.

Bir işletmenin, yasal yükümlülüklere ve üst yönetim tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği politikasına göre, tahammül edebileceği düzeydeki risklere katlanılabilir veya kabul edilebilir risk denmektedir.

İşletmeler, çalışma ortamının riskli etkilerinden çalışanları korumak ve onların iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesinin önüne geçmek için, kısaca çalışanlara daha rahat ve güvenilir bir ortamı sağlamak için OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun faaliyet göstermek zorundadırlar. Bu şekilde işletmeler, bir yandan iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden iş gücü kayıpları yaşamazken, diğer yandan da maliyetleri düşürmekte ve iş veriminde artış elde etmiş olmaktadır.

Bu bakımdan bu sistemi uygulayan işletmeler bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak OHSAS 18001 belgesi talep edebilirler. Bunun için belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleşitirilecek denetimlerden geçmek gerekmektedir.

Kuruluşumuz OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere belgelendirme hizmetleri vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.