EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

Çatışma / Karaya Oturma Surveyleri

Aynı karayollarında olduğu gibi, gemilerin denizdeki yolları da belli trafik kurallarına bağlıdır. Deniz araçları mutlaka belirlenen alan içinde hareket etmek zorundadır. Denizlerdeki trafik kuralları, 1977 yılında yayınlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nde düzenlenmiştir. Denizde sefere çıkan bütün deniz araçları, denizler için belirlenmiş trafik kurallarına, yani Denizde Çatışmayı Önleme tüzüğü esaslarına uymak zorundadır.

Çatışma / Karaya Oturma Surveyleri

Sözü edilen tüzüğün temeli, denizlerde çatışmayı önlemeye yönelik ortak kuralların belirlendiği 1972 yılında imzalanan Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne dayanmaktadır (COLREG 72, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea).

Belirlenen kurallar şu konuları düzenlemektedir:

  • Gemilerin durumlarını belirtmek üzere gösterecekleri işaretler
  • Gemilerin verecekleri uyarı ve durum belirten işaretler
  • Gemilerin bir çatışma durumunda nasıl sakınma manevrası yapacakları

Denizlerde çatışmayı önleyecek bu kurallara, açık denizlerde veya açık denizlerle bağlantılı olan sularda seyreden bütün deniz araçları uymak zorundadır. Ayrıca her ülke kendi iç suları için belirleyeceği özel kurallar koyabilir ancak bunlar söz konusu uluslararası kurallara aykırı olamaz.

Bir geminin başka bir deniz aracına veya sabit bir cisme çarpmasına çatışma denmektedir. Genelde geminin hatalı kullanılması, uluslararası kurallara uyulmaması, kötü hava koşulları ve gemideki mekanik veya elektronik arızalar çatışmaya neden olmaktadır.

Gemi kaptanları, denizde herhangi bir çatışmayı önlemek için, mevcut bütün koşulları ve riskleri dikkate almak zorundadır. Ancak herhangi bir şekilde çatışma yaşanmışsa gemi bundan az veya çok zarar görecektir. Gözetim ve survey kuruluşları, çatışma durumunda geminin gördüğü hasarı belirlemek üzere gerekli survey çalışmalarını yaparak geminin durumunu ve onarım gerektirmesi halinde bunun maliyetini raporlamaktadır.

Geminin yüzebileceğinden daha sığ sulara girmesi ve denizin dibi ile temas etmesine karaya oturma denmektedir. Yani geminin sığ bir yere saplanıp kalması demektir. Geminin alt kısmı deniz dibininde kara ile temas eder ve gemi yüzme kabiliyetini tamamen veya kısmen kaybeder. Karaya oturma nedenleri de aynı çatışma nedenleri gibidir. Ancak istatistiklere göre karaya oturmada en çok insan hatası görülmektedir.

Kuruluşumuz tarafından P&I / H&M surveyleri kapsamında, talep eden müşterilere çatışma ve karaya oturma survey hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.