EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

Mühürleme - Mühür Sökme Sökme Takma Gözetimi

Gözetim ve survey kuruluşları, dış ticaretin uluslararası kuralları, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeler, yürürlükte olan yerli ve yabancı yasal düzenlemeler ve açılan akreditiflerin bir gereği olarak, bir takım ölçüm, tartı, analiz ve gözetim çalışmaları yapılması gerektiğinde, başlıca şu faaliyetleri göstermek için kurulmuşlardır:

Mühürleme - Mühür Sökme Sökme Takma Gözetimi

  • Satış sözleşmesi yapılan tam veya yarı üretilmiş ürünlerde bulunması gerekli özelliklere yönelik kalite kontrol ve ölçüm işlemlerini yapmak
  • Yapılan ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve gözetim sonuçları ile ilgili raporlar düzenlemek
  • Bu işlemleri yapmak üzere çeşitli özelliklerde ve kapasitiede laboratuvarlar kurmak ve işletmek
  • Bu faaliyetleri ile ithalat ve ihracat işlemlerinde taraflar arasında koordinasyonu sağlamak

Bu çalışmalarının bir sonucu olarak gözetim ve survey kuruluşları aynı zamanda taşımacılık faaliyetlerine yönelik şu hizmetleri de vermektedir:

  • Deniz survey hizmetleri
  • Sigorta şirketleri ve P&I kulüpleri için risk ve hasar değerlendirme hizmetleri
  • Gemi survey hizmetleri
  • Bunker survey hizmetleri

Bu hizmetler sayesinde alıcı firmalar sözleşme ile kararlaştırılan malın yükleme öncesinde, sevkiyat sırasında ve boşaltma sonrasında, yine sözleşme koşullarına ve ilgili standartlara uygunluğundan emin olmaktadır. Daha önemlisi ileride ortaya çıkabilecek analaşmazlıklarda gözetim ve survey kuruluşlarının düzenledikleri raporlar kanıt teşkil etmektedir.

Gözetim ve survey kuruluşlarının temel işlevi, alıcı ve satıcı firmalar arasında daha az anlaşmazlık çıkmasını sağlamak ve olası anlaşmazlıkları çözmektir. Düzenlenen raporların herhangi bir resmi kuruluş tarafından onaylanmasına da gerek yoktur.

Gemi ambarlarına yüklenen çeşitli özelliklerdeki yüklerin, herhangi bir eksilmeye, bozulmaya veya hasar görmesine engel olmak üzere ambar kapaklarının mühürlenmesi taraflar arasında kararlaştırılmış olabilir. Aynı şekilde konteynerlere yüklenen mallar için de konteyner kapakları mühürlenmektedir. Mühürleme ve mühür sökme işlemlerinin gözetim ve survey kuruluşları denetiminde yapılması istemişse, bu durumda işin gerektiği şekilde ve standartlara uygun olarak yapılması garanti altına alınmış olmaktadır. Gözetim kuruluşları taraflara bu yönde de hizmet vermektedir.

Tarafsız ve bağımsız bir hizmet veren kuruluşumuz, gemi sörveyi hizmetleri kapsamında, talep eden müşterilerine mühürleme - mühür sökme sökme takma gözetimi hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.