EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

ISO/TR 13739’a Göre Yükleme, Teslimat Bunker Surveyleri

Bunker hizmetleri, Uluslararası Sandartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve 2010 yılında güncellenen ISO 13739 standardına uygun şekilde yapılmak zorundadır (ISO 13739:2010 Petrol ürünleri - Bunkerlerin gemilere transferi için prosedürler).

ISO/TR 13739’a Göre Yükleme, Teslimat Bunker Surveyleri

Bu standart, bunker hizmetlerinin, bunker tankerleri, kara tankerleri ve sahil boru hatları içeren gemilere verilmesine yönelik prosedürleri ve gereklilikleri açıklamaktadır. Aynı zamanda bu standart, yakıtın teslimat öncesinde, teslim sırasında ve teslim sonrasında yapılması gerekli testleri ve hazırlanacak belgeleri de açıklamaktadır.

Ayrıca yine Uluslararası Sandartlar Örgütü tarafından geliştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan ISO 20519 standardı bulunmaktadır (TS EN ISO 20519 Gemiler ve deniz teknolojisi - Sıvılaştırılmış doğalgazla çalışan yakıtlı gemilerin yakıt deposu bunkeri için şartname).

Bu standart 2017 yılında yayınlanmıştır ve uluslararası yakıt taşıma kod sisteminde (IGC) yer almayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıtlı gemilerde kullanılan LNG bunker aktarma sistemleri ve ekipmanları için gerekli koşulları belirlemektedir. Bu standart genel olarak şu unsurları kapsamaktadır:

  • Donanım, yani sıvı ve buhar transfer sistemleri
  • Operasyonel yöntemler
  • LNG sağlayıcısının bir LNG bunker teslimat notu vermesi koşulu
  • İlgili personelin eğitimi ve nitelikleri
  • LNG tesislerinin yürürlükteki ISO standartlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olması için gerekli koşullar

Görüldüğü gibi gemilere bunker ikmali, gemi tedarikçiliğinde en önemli faaliyetlerden biridir ve standartlara uygun yapılması gerekmektedir. Verilen bunker hizmetinin, doğru, hızlı ve güvenilir olması buna bağlıdır. Gemi işletmeleri, alınan bunker hizmetlerinden emin olmak için, gözetim ve survey kuruluşlarından bu yönde hizmet talep edebilirler.

Sörveyörler, bunker ikmalinin ilgili standartlara uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemekte ve tespitleri doğrultusunda rapor düzenlemektedir. Bu raporlar ilgili taraflar nezdinde bir kanıt niteliğindedir. Sörveyörler, deneyimli ve uzman kişilerdir ve tarafsız ve bağımsız hizmet vermektedir.

ISO 13739 standardı, yakıt ikmalinde uygun güvenlik ve sağlık koşullarını oluşturmaya yöneliktir ve bir takım düzenleyici sınırlamalar getirmektedir. Standardı birebir uygulamak tamamen gemi tedarikçi firmalarının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından bunker survey hizmetleri kapsamında, talep eden müşterilere ISO/TR 13739 standardına göre yükleme, teslimat bunker survey hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.