EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

P&I Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi

Tam adı ile Shipowners Mutual Protection and Indemnity Clubs, yani Gemi Sahipleri Karşılıklı Koruma ve Tazminat Kulübü, ya da kısaca P&I kulüpleri, tekne sigortası kapsamına girmeyen çatma sorumluluğunun dörtte birinin gemi sahiplerine bırakılması sonrasında ortaya çıkmıştır. Ama zaman ilerledikçe P&I sigortaları, tekne ve makine sigortası kapsamına girmeyen başka sorumlulukları de kapsamaya başlamıştır.

P&I Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi

İlk P&I kulübü, Shipowners Mutual Protection Protection Society adı ile 1855 yılında kurulmuş ve arkasından bu özellikte başka kulüpler de kurulmuştur. Bugün P&I kulüp sayısı 30 civarındadır. Bunlardan yaklaşık 15 tanesi uluslararası havuza üyedir. Uluslararası havuz sistemini, karşılıklılık ilkesine bağlı çalışan kulüpler biraraya gelerek kurmuşlardır. Bu sistemi oluşturan kulüpler, kendi risklerini karşılıklı olarak paylaşmaktadır. Karşılıklılık ilkesi gereğince kulübe üye gemi sahipleri, karşı karşıya kaldıkları riskleri kulübün belirlediği esaslar doğrultusunda eşit olarak paylaşmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki ilk P&I sigorta kuruluşu 2014 yılında faaliyet ruhsatı alan Türk P&I Sigorta olmuştur. Bu kuruluş ulusal ihtiyaçlarımızı karşılamak amacı ile gemi türlerine göre özel sigorta ürünleri tasarlamıştır. Türk P&I, 2016 yılında itibaren de tekne ve makine sigortası teminatı teminatı vermeye başlamıştır.

P&I kulüpleri, ilk defa sigortalanacak gemilerde veya kiraya alınan gemilerde geminin değerinin tespit edilmesi amacı ile ekspertiz çalışmaları da yapmaktadır. Neticede P&I sigorta, gemi sahiplerinin üçüncü kişilere, çevreye, kendi çalışanlarına ve taşınan yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigortadır. Bu sigorta ile teminat altında alınan riskler şunlar olmaktadır: çalışanların yaralanması veya ölmesi, geminin çatması veya çatışması, enkaz kaldırma masrafları, geminin çekilme masrafları, sabit veya yüzer cisimlere verilen zararlar, denizde yaratılan kirlilik, yükün gördüğü hasarlar veya eksiklikler, geminin alacağı resmi cezalar, dava masrafları ve savaş riskleri.

Gözetim kuruluşları denetçileri de gemi sahipleri adına geminin ekpertiz değerini belirleme çalışmaları yapmaktadır. Bu yönde hazırlanan raporlar, gemi sahiplerinin P&I kulübü ve sigorta şirketleri ile yapacakları görüşmelere dayanak teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz tarafından P&I / H&M surveyleri kapsamında, talep eden müşterilere P&I sigorta gemi giriş ekspertizi hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.