EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Survey Hizmetleri

Deniz Kirliliği Surveyleri

Deniz kirliliği demek, denizlere ve denizlerdeki canlı yaşamına zarar verilmesi, deniz suyunun niteliğinin bozulması ve zararlı etkileri olan veya olma ihtimali olan maddelerin deniz suyuna karıştırılması gibi faktörleri içine alan geniş bir kavramdır. Genel olarak sayılan bu faktörlerin hepsi de insanların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yaptıkları faaliyetlerin bir neticesidir.

Deniz Kirliliği Surveyleri

Denizler dünya yüzeyinin hemen hemen yüzde 70’ini kaplamaktadır ve iklimlerin oluşmasında, hayvan ve bitkilere sunduğu yaşam koşullarında ve dünyanın yaşam döngüsünde önemli bir rol oynamaktadır.

Diğer taraftan ulaşım sektöründe denizyolları hatırı sayılır bir büyüklüğe sahiptir. Ancak istatistiklere bakılacak olursa, 15 yaşın üzerindeki deniz ulaşım araçlarının neden olduğu kazalar, insan yaşamının ve taşınan yüklerin gördüğü zararlar dışında çevre felaketleri de oluşmaktadır. Bugün gemi kazalarının yol açtığı deniz kirliliği, en büyük çevre problemlerinden biridir.

Deniz kirliliği yaratan başlıca olaylar şunlardır:

 • Tahliye işlemleri sonrasında geminin ambarları temizlenirken oluşan atıklar
 • Benzer şekilde sıvı yük tankerlerinin tahliye sonrası tank temizliği sırasında denize bırakılan atıklar
 • Çatışma veya karaya oturma gibi deniz kazaları sonrasında oluşan kirlenme
 • Makina dairesindeki makinaların ve donanımların sızıntıları
 • Geminin dış yüzeyinde boya, tiner veya paslanmaya karşı kullanılan maddelerin dökülmesi
 • Gemi karinasına konan kurşun, nikel ve alüminyum katotik koruyucuların çinko içerikli malzemesi
 • Şaft kovanı ve dümen rodundan sızan yağ ve gresler
 • Egzoz üreten makinaların saldığı zararlı gazlar

Deniz kirliliğini önlemek amacı ile yapılan uluslararası anlaşma MARPOL 73/78’dir. Bu anlaşma gemide oluşan çöplerin miktarı, toplanması ve işlenmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

Gözetim ve survey kuruluşları deniz kirliliği konusunda ülkemizin de taraf olduğu başlıca şu uluslararası sözleşmeler doğrultunda survey hizmetleri vermektedir:

 • Petrol ile deniz kirlenmesinin önlenmesi kuralları
 • Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesinin kontrolü
 • Denizde paketli taşınan zararlı maddelerle kirlenmenin önlenmesi kuralları
 • Gemilerden çıkan pissular ile kirlenmenin önlenmesi kuralları
 • Gemilerden atılan çöplerle denizlerin kirlenmesinin önlenmesi kuralları
 • Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi kuralları

Unutmamak gerekir ki denizlerin atıkları yok etme ve kendini yenileyebilme kaynakları sınırsız değildir.

Kuruluşumuz tarafından P&I / H&M surveyleri kapsamında, talep eden müşterilere deniz kirliliği survey hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.