Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Madencilik Hizmetleri

Çevre Koruma

Son yıllarda yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman, çevre ve çevre koruma hareketlerinin toplum yaşamındaki öneminin gittikçe arttığı görülür. Genel olarak çevre ve çevre koruma hareketleri, yerkürenin ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesini korumak amacı ile örgütler, yasal düzenlemeler, eylemler ve araştırmalar gibi çeşitli aktivitelere odaklanmaktadır. Politik ve kamusal bağlamda ilk çevresel hareketleri 1979’li yıllarda başlamıştır. Bu dönemde aktif olarak doğayı korumak amacıyla birçok resmi kuruluş ve özel ve sivil toplum kuruluşları kurulmuş ve birçok yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. Bu mücadeleler 1980’li yıllardan itibaren artarak gelişmiştir.

Çevre Koruma

Çevre kirliliği dendiği zaman başlıca faktörler hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, atıklardan kaynaklanan kirlilik, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliğidir. Hava kirliliğine, işyerilerinin ısınması, sanayide üretim faaliyetleri, enerji üretimi ve motorlu araçlarından yayılan azot oksitler, karbonmonoksit, kurşun ve benzeri gazlar neden olmaktadır. Su kirliliği ise, arıtılmadan doğaya bırakılan evsel ve sanayi atık sularının neden olduğu yüzey suları, denizler ve yeraltı sularının kirlenmesi olayıdır. Şehir yaşamı, sanayi faaliyetleri ve yanlış tarımsal uygulamalar yüzünden maalesef toprak da kirlenmektedir.

Uygulanan çevre politikalarının hedefi, insanların sağlık içinde yaşayabilecekleri bir çevreyi güvence altına almak, hava, su ve toprak ve bitki ve hayvanlar dahil bütün canlı dünyasını insanların zararlı etkilerinden korumak ve ortaya çıkan hasar ve zararları ortadan kaldırmaktır.

Bu amaçla oluşturulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, bütün işletmelerde, üretim aşamalarından ürün ve hizzmetlerin tüketicilere sunulmasına kadar bütün süreçlerde çevresel etkilerin dikkate alınmasını öngörmektedir.

Bugünün rekabetçi ortamında işletmeler, önde olmak konusunda daha fazla çaba göstermek zorundadır. Varlıklarını korumak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek bakımından, her zaman standartlara ve yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermek zorundadır. Bu yüzden kuruluşumuz işletmelere, kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında çevre koruma hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda amaçlanan, işletmelerin daha etkin, yüksek performaslı ve kaliteli ürün ve hizmetler üretmesidir.

Çevre koruma hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.