Türcert Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Lojistik Hizmetleri

İklim Değişim Hizmetleri - Biyojenik CO2 Emisyonları

Biyokütle yandığı zaman havaya karbon dioksit yaymaktadır. Bu nedenle biyoenerjinin iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına nasıl katkı sağlayacağı merak uyandırmaktadır. Aslında fosil yakıt kullanımı, biyosfer-atmosfer sisteminde toplam karbon miktarını arttırırken, biyoenerji sistemleri bu sistem içinde çalışmaktadır. Biyokütle yakma işlemi, bitki büyüdükçe absorbe edilen karbonu atmosfere basitçe vermektedir.

İklim Değişim Hizmetleri - Biyojenik CO2 Emisyonları

Biyojenik CO2 emisyonları, doğal karbon döngüsüne bağlı olarak CO2 emisyonudur. Biyolojik esaslı malzemelerin yanması, hasadı, fermantasyonu, ayrışması veya işlenmesinden kaynaklanan emisyonlar da biyojenik CO2 emisyonları olarak tanımlanır.

Örneğin, atıkların biyolojik olarak ayrıştırılmasından, atık su arıtılmasından veya gübre yönetim süreçlerinden toplanan biyogazın yanması ile CO2 oluşur. Belediye katı atıklarının veya biyosolitlerin yanması ile de CO2 oluşur. Orman ve tarımsal kaynaklı hammaddeler de dahil olmak üzere biyolojik materyallerin yanması da CO2 salınımına yol açmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), sabit kaynaklardan gelen biyojenik CO2 emisyonlarına yönelik bir takım önlemler öngörmektedir. Çeşitli ülkelerde biyokütlenin karbon kirliliği üzerindeki etkilerini ele almak için strateji geliştirmektedir. Ülkeler karbon ve sera gazı açısından faydalı ormancılık ve arazi yönetimi uygulamalarına önem vermektedir. Ülkemizde de ekonomik, çevresel ve yenilenebilir enerji hedeflerine özgü biyokütle ve biyoenerji yaklaşımları sergilenmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, CO2 emisyonu dendiği zaman, atmosfere bırakılan karbon ifade edilmektedir. Doğanın aslında kendine göre bir karbon emisyon dengesi bulunmaktadır. Bilinçsiz fosil yakıt kullanmaya devam ettikçe, CO2 emisyonları geri döndürülemez artışa ulaşmaktadır. Bu durum yerkürenin çok ısınmasına ve birçok türün yok olmasına neden olmaktadır.

Kuruluşumuz iklim değişim hizmetleri kapsamında biyojenik CO2 emisyonları hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

İklim değişim hizmetleri kapsamında verilen biyojenik CO2 emisyonları hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri de vermektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.