EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Kimyasal Maddeler Ölçüm, Test ve Analizleri

Kimyasal Üretim ve Lojistik Hizmetler - Stok Gözetim Hizmetleri

Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmeler için en önemli konu güvenlik riskleridir. Bu konu aynı zamanda kimyasal maddelerin taşınması hizmetlerini veren lojistik firmaları için de son derece önemlidir. Kimyasal maddelerin riskleri sadece sağlık ile sınırlı değildir. Bunun yanında parlama, patlama, yangın ve başka zararlı etkileri de bulunmaktadır. Güvenlik bakımından tehlikeli kimyasal maddeler genelde şu şekilde sıralanabilir: yanıcı maddeler, patlayıcı maddeler, parlayıcı maddeler, oksidan veya oksitleyici maddeler, birbirleri ile tepkimeye giren maddeler ve suya duyarlı maddeler.

Kimyasal Üretim ve Lojistik Hizmetler - Stok Gözetim Hizmetleri

Güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için öncelikle işletmede bir risk değerlendirme çalışmasının yapılması gerekmektedir. Risk değerlendirme çalışmaları başlıca şu aşamalardan geçer: çalışma ortamında tehlikelerin belirlenmesi, tehlikeye maruz kalan çalışan kişilerin belirlenmesi, bu kişilerin risklere ne şekilde maruz kaldıklarının belirlenmesi, risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, bulguların kayıt altına alınması, alınan önlemlerin uygulanması, risk değerlendirme çalışmasının belli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılması.

İşletmeler, yürürlükte olan yasal düzenlemeler paralelinde, çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak, bunları kaynağında kontrol altına almak, alınacak önlemlerle bu tehlike ve risklerin etkilerini en aza indirmek ve önleme alınmasına rağmen tehlike ve risk devam ediyorsa, çalışanlara kişisel koruyucu ekipman temin etmek ve çalışanların bunları kullanmalarını sağlamak zorundadır.

Bunun yanında işletmelerin, kimyasal madde stokları için de aynı yaklaşımla risk değerlendirme çalışması yapmaları gerekmektedir.

Kuruluşumuz bu kapsamda olmak üzere kimyasal üretim ve lojistik hizmetler arasında stok gözetim hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul gören test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Kimyasal üretim ve lojistik hizmetler arasında verilen stok gözetim hizmetleri yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz çalışmaları da yapılmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.