EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Malzemenin Durumuna İlişkin Yapılan İnceleme

Sanayide üretilen her türlü malzeme ve ürünün uygunluğu, müşteri talimatları, taraflar arasındaki sözleşmeler, ilgili standartlar ve yerli ve yabancı yasal düzenlemeler çerçevesinde bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından gözlemlenmekte ve denetlenmektedir. Bu şekilde üçüncü bir gözle yapılan incelemeler, gözlemler, analizler ve testler ve düzenlenen raporlar ve belgeler, ürünlerin kalitesi ve uygunluğu konusunda bir güvence sağlamakta ve sağlam bir konut oluşturmakta, aynı zamanda dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Malzemenin Durumuna İlişkin Yapılan İnceleme

Uluslararası ticaret hem ülkemizde hem de küresel anlamda hızla büyümektedir. Bir yandan rekabet koşulları güçleşirken bir yandan da kaliteli malzeme ve ürün talepleri artmaktadır. Bugün artık işletmeler bir yandan kaliteli ürün ve hizmet üretmeye çalışırken, bir yandan da malzeme ve ürün kalitesini üçüncü taraf gözetim ve denetimleri ile kanıtlamak istemektedir. Üretilen malzeme ve ürünlerin sadece kalitesi değil, aynı zamanda yapılan satış sözleşmelerine, teknik ve idari şartnamelere, banka akreditiflerine ve yerli ve yabancı standartlara uygun olup olmadığı da gözetim ve denetim çalışmaları ile belgelenmektedir.

Ticarete konu olan malzeme ve ürünlerin alıcıya tesliminde, kararlaştırılan miktar, kalite, paketleme, etiketleme, yükleme, taşıma ve teslim zamanı gibi kriterlere ne kadar uygun hareket edildiğinin belglendirilmesi ve kanıtlanması çalışmaları giderek önem kazanmış durumdadır. Bu hizmetleri verecek gözetim ve denetim kuruluşlarının, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uluslararası gözetim şirketi belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Uluslararası gözetim ve denetim kuruluşlarının verdikleri hizmetler ile ticarete konu olan malzemelerin ve ürünlerin üretime başlanmasından tüketicilere sunulmasına kadar bütün aşamalar kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş olmaktadır. Bu şekilde malzeme ve ürünlerin standart dışı olması önlenmiş olmaktadır. Keza üretim sırasında yaşanan aksamalara zamanında müdahale edilmiş olmaktadır. Diğer yandan ürünlerin sevkiyat öncesinde ve alıcı firmaya teslim öncesinde durumu tespit edilmiş olmaktadır. Büyük ölçüde taraflara yasal güvenlik sağlanmış olmaktadır.

Kuruluşumuz, gözetim hizmetleri kapsamında, talep eden müşterilerinin sevkiyat işlemleri konusundaki ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu çerçevede olmak üzere malzemenin durumuna ilişkin yapılan inceleme de başlıca sevkiyat hizmetleri arasındadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.