EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Uluslararası Standartlarda Yükleme ve Boşaltmada Gemi-Sahil Kontrolleri

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde gemiler ve limanlar için belirlenen uluslararası standartlar, verilen hizmetlerin amacına uygun olup olmamasını, kıyaslanabilir olup olmamasını ve rekabet edebilirliğini sağlayan genel kriterlerdir. Uluslararası alanda en önemli standartlar, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından hazırlanmaktadır ve dünyanın hemen hemen her yerinde uygulanmaktadır.

Uluslararası Standartlarda Yükleme ve Boşaltmada Gemi-Sahil Kontrolleri

Avrupa ülkeleri düzeyinde hazırlanan ve uygulanan standartlar ise Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması çalışmaları, standartların da uyumlaştırılmasını gerektirdiği için, her ülkede kendi standart enstitüsü kurulmuştur. Bizde bu işi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yapmaktadır. Bu enstitüler tarafından hazırlanan standartlar ulusal standartlardır.

Denizcilik sektörünün bir ülkedeki gelişimi, o ülkenin iktisadi gelişimine, nüfus yoğunluğuna ve yabancı ülkelerle ticari faaliyetlerinin ne kada fazla olduğuna bağlıdır. Uluslararası alanda rekabet eden denizcilik sektörü, yerli ve yabancı yasal düzenlemeler ve standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü de, bir yandan dünya genelinde deniz yolu ile ticaretin çalışma standartlarını güvenceye alırken, bir yandan da deniz taşımacılığını etkili ve güvenilir kılacak, kolay uygulanabilir kurallar getirmektedir.

Uluslararası denizyolu taşımacılığında yüklerin teslim alınması, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve alıcısına teslim edilmesi, uluslararası standartlara ve piyasa koşullarına uygun şekilde ve kaliteli olarak yürütülmek zorundadır. Örneğin bu hizmetlerin verilmesinde uyulan uluslararası standartlara göre gemilerde ve liman işletmelerinde şunların olması gerekmektedir:

  • Özel olarak tespit edilmiş demir yerleri
  • Gemilerin rahat yanaşması için yeterli su derinliğine sahip rıhtım ve iskeleler
  • Yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak vinçler ve ekipmanlar
  • Yüklerin depolanmasında kullanılacak geçici depolama yerleri ve antrepolar
  • Terminal hizmetlerinin düzenli verilmesi için gerekli ekipmanlar
  • Gemi elemanları için rıhtımda bekleme yerleri
  • Gemilerin yakıt ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak imkanlar
  • Gemilerin ve limanın güvenliğini sağlayacak sistemler

Gözetim kuruluşları bu sayılanlar çerçevesinde gemi ve sahil kontrollerini yaparken çok daha fazla ayrıntıya girmekte, uluslararası standartların gerektirdiği bütün koşulların sağlanıp sağlanmadığını gözlemlemekte ve raporlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından genel gözetim hizmetleri kapsamında uluslararası standartlarda yükleme ve boşaltmada gemi-sahil kontrol hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.