EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

P&I Kondisyon Sörveyi

Protaction and Indemnity klüpleri (P&I klüpleri), dilimize koruma ve tazmin klüpleri olarak çevrilebilir. Bu klüpler deniz ticaret dünyasına sınırsız hizmetler vermektedir. Gemi sahibi her şirket bir takım sigortalar yaptırmak zorundadır. Bunlar, tekne ve makina sigortaları yanı sıra P&I adı verilen klüp sigortalarıdır.

P&I Kondisyon Sörveyi

Tekne ve makina sigortaları, ortaya çıkan hasarların tamamını karşılamadığı için olası riskleri güvenceye almak üzere gemi sahibi şirketler klüpler kurmuşlardır. Bu klüpler ilk olarak onsekizinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sigorta şirketleri zararın dörte birini gemi sahiplerine (donatanlara) bırakıyordu. Klüpler donatanlara düşen bu zararı kapatmak amacı ile kurulmuştur. İlk zamanlar kapsamı dar olan P&I klüp sigortalarının kapsamı zamanla daha genişlemiştir. Gemide meydana gelen can kayıpları, tazminatlar, geminin aldığı cezalar, yükün hasar görmesi veya noksan çıkması ve başka riskler de klüp sigortalarının kapsamına girmiştir.

P&I klüplerinin kuruluş amacı kar etmek değildir, temel işlevleri ortaya çıkan hasar ve zararları gemi sahipleri ve klüp üyeleri arasında belli kurallar çerçevesinde paylaştırmaktır.

P&I kondisyon sörvey çalışmaları, geminin genel durumunu tespit etmek ve sigorta şirketlerine, gemi bakım durumu konusunda genel bir değerlendirme sunmak için yapılmaktadır. Aynı zamanda P&I kondisyon sörvey çalışmaları, P&I kulüplerine sigorta girişine karar vermek konusunda yardımcı olmaktadır. Bu değerlendirme sonuçları, kulübün gemiyi teminat altına almalarında minimum gereksinimleri de göstermektedir. Çünkü P&I klüpleri, güvence altına alacakları geminin, ne derece güvenlikli olduğunu ve olası kayıplar bakımından iyi kondisyonda olup olmadığını bilmek istemektedir.

Bunun yanı sıra P&I klüpleri için, güvence altına alınan gemilerin başına gelecek kazaları ve davaları önlemek önemlidir. Bu çerçevede olmak üzere gemilerin kondisyon sörveylerini ve işletme risk değerlendirmelerini yapar ve çeşitli yayınlarla, sunumlarla ve güncel olaylara dayalı eğitimlerle gemi sahiplerini bilgilendirir.

P&I klüp kurallarına göre, klübün güvence vereceği her geminin iyi kondisyonda olduğunun tespiti için mutlaka P&I kondisyon sörveyinin yapılması zorunludur. Bu sörvey çalışmaları esas olarak şu gemiler için yapılmaktadır:

  • Belli bir yaşta olan ve kulübe yeni giren gemiler
  • Belli bir yaşta olan ve çok fazla miktarda yakıt taşıyan gemiler
  • Boyut, tip ve yaşlarına göre rutin olarak bütün gemiler
  • Liman devleti tarafından tutuklanan gemiler

Kuruluşumuz tarafından genel gözetim hizmetleri kapsamında P&I kondisyon sörveyi hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.