EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Miktar Gözetimi

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 yılında Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) yayınlanmıştır. Bu tebliğin çıkarılma amacı şu konulardaki esasları düzenlemek içindir:

Miktar Gözetimi

  • Dış ticarete konu olan mallarla ilgili olarak gözetim faaliyetleri yapacak kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü vermek
  • Bu kuruluşların tabi olacağı yükümlülükleri ve koşulları tespit etmek
  • Bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek

Bütün gözetim ve survey kuruluşları faaliyetlerinde, sözü edilen yönetmeliğin esaslarına tabidir.

Yönetmelik kapsamında giren gözetim faaliyetleri esas olarak şunlardır:

  • Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrol edilmesi
  • Bu malların depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakledilmesi sırasındaki durumunun tespiti edilmesi
  • Döviz kuru ve mali koşullar dahil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının doğru yapıldığının tespit edilmesi

Kuruluşumuz, söz konusu yönetmelik çerçevesinde uluslararası gözetim şirketi statüsünü kazanmıştır ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gözetim ve survey hizmetleri vermektedir.

Bu anlamda, miktar gözetimi çalışmalarında, malların yüklenmesi veya boşaltılması aşamalarında, temelde uzman enspektörler eşliğinde şu gözetimler yapılmaktadır:

  • Draft survey: Deniz araçları ile taşınan ticari yüklerin, yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, suyun kaldırma kuvveti ilkesi esas alınarak, bir takım statik hesaplamalar eşiliğinde söz konusu deniz aracının taşıdığı yükün ağırlığını bulmak için yapılır.
  • Ullage survey: Sıvı yük taşıyan deniz araçlarında, bir takım statik hesaplamalar yapılarak, söz konusu deniz aracının taşıdığı yükün ağırlığını bulmak için yapılır.
  • Kantar gözetimi: Paketlenmiş veya dökme durumdaki yüklerin gümrük alanlarında tartılması ile yapılan ağırlık tespiti çalışmasıdır. Kamyonların yükleme veya boşaltma sırasında dolu ve boş ağırlıkları kantarlarda tartılarak elde edilen miktar raporlanır.
  • Puantaj: Yükleme ve boşaltma yapmak için kullanılan araçlar ayrı ayrı takip edilir ve kayıt altına alınır. Bazen araçlar listelenerek takip edilir, bazen da araçlar tek tek fotoğraflanır.

Miktar ölçümlerinin zamanında yapılması ve büyük hassaslık ile ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Yüklerin nakliyesinde tarafların mutabakatı açısından miktar gözetimi çakışmaları önem taşımaktadır. Bu şeklide tarafların fiziksel ve ticari riskleri ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından genel gözetim hizmetleri kapsamında miktar gözetimi hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.