EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Hasar Durum Tespiti ve Sigorta Ekspertizleri

Deniz ticaretinde gemi ile nakliye işlemlerinin maliyetinin yüksek olması ve gemi sahibi olmanın şirketlere getirdiği mali yükümlülük ve riskler yüzünden gemilerin kiralanması yoluna gidilmesi her zaman için daha avantajlı olmuştur.

Hasar Durum Tespiti ve Sigorta Ekspertizleri

Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde gemiye her zaman ihtiyaç duyulmuştur ama yeni bir gemi inşa ettirmek, hem uzun zaman alan hem de yüksek maliyetli bir iş olduğu için, ayrıca gemi sahibi olmanın getirdiği mali yükümlülük ve riskler çok fazla olduğu için, daha çok geminin kiralanması yoluna gidilmektedir. Bunu yapmak için de kira sözleşmelerine baş vurulmaktadır.

Hem gemi sahibi hem de kiralayan kuruluşlar açısından bir kira sözleşmesinin başında ve bitiminde geminin durumunun doğru ve tarafsız bir gözle kayıt altına alınması çok önemlidir. Gözetim kuruluşları tarafından verilen hasar durum tespiti ve sigorta ekspertiz hizmetleri bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Gözetim kuruluşları tarafından düzenlenen raporlar, sözleşme koşulları ve geminin sözleşme bitiminde ihtiyaç duyulacak bakımı konusunda bir anlaşmazlık durumuda çok önemli kaynaklardır.

Gözetim kuruluşları tarafından bu amaçla hem gemi kira sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce, hem de sözleşme bitiminde gemi muayene edilmektedir. Gözetim kuruluşunun deneyimli ve eğitimli uzmanları tarafından gemi donanımı incelenir ve hem geminin genel durumu hem de bakım ihtiyaçları raporlanır.

Kiralama süresi boyunca gemi kiracı tarafından gemi kendi malıymış gibi kullanılmalıdır. Kira süresi boyunca kiraya verenin gemiye müdahale etme hakkı yoktur. Ancak geminin kusurlarından doğan onarım giderleri kiraya verene aittir. Buna karşılık geminin bakımı kiracının sorumluluğu altındadır.

Kiralama süresi içinde gemide oluşan hasarlardan, kiracı eğer bunun olağanüstü durumlardan doğduğunu ve bir kusuru olmadığını ispat ederse, kiralayan sorumludur. Ancak kiracı gemiyi, sözleşme koşullarında ve yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve normal olmayan bir şekilde kullanmış ve bir hasar meydana gelmişse bu hasardan kiracı sorumludur.

Burada en önemli konu, meydana gelen hasarın niteliği, nasıl olduğu, kimin sorumlu olduğu ve hasarın maddi büyüklüğüdür. Bunun için de gözetim kuruluşlarının hasar tespit ve sigorta ekspertiz çalışmalarına gerek duyulmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından genel gözetim hizmetleri kapsamında gemilerde hasar durum tespiti ve sigorta ekspertiz hizmetleri verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.