EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Denizcilik Soruşturması

Deniz kazalarının incelenmesi, araştırılması ve bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik esasları ve görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacı ile Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Sözü edilen yönetmelik, ülkemiz iç sularında Türk veya yabancı bayraklı gemilerin neden olduğu deniz kazalarını ve hangi sularda olursa olsun Türk bayraklı gemilerin neden olduğu deniz kazalarını kapsamaktadır. Ayrıca nerede olursa olsun devleti ilgilendiren deniz kazalarını ve tasarımı veya yapımı Türkiye’de yapılan gemilerin neden olduğu deniz kazalarını kapsamaktadır.

Denizcilik Soruşturması

Deniz kazası demek, bir geminin faaliyetleri ile bağlantılı olarak gerçekleşen şu olaylar demektir:

  • Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması veya terk edilmesi
  • Geminin bir nedenle maddi hasara uğraması
  • Geminin manevra yapamaz duruma gelmesi
  • Geminin karaya oturması
  • Geminin kıyıya, bir yapıya ya da başka bir gemiye çatması veya bir başka gemi ile çatışması
  • Geminin uğradığı hasar yüzünden büyük boyutta çevre kirliliği meydana gelmesi veya çevre kirliliği ihtimalinin ortaya çıkması
  • Gemiden bir kişinin ölümü veya yaralanması
  • Bir kişinin gemideyken kaybolması

Çok ciddi deniz kazası ise, geminin tamamen zarar görmesi, can kaybı olması ve büyük boyutta çevre kirliliğine neden olması demektir.

Denizcilik soruşturması çalışmaları, büyük ölçüde mesleki bilgi ve deneyim gerektiren oldukça kapsamlı bir iştir. Gözetim ve survey şirketleri, gemilerin çarpışması, oturması, yağ kirliliğine neden olması, insanların yaralanması veya ölmesi, yükün hasar görmesi veya eksilmesi gibi konularda denizcilik soruşturması hizmetleri vermektedir.

Özellikle sigorta şirketleri ve P&I klüpleri için denizcilik soruşturması sonuçları büyük önem taşımaktadır. Bu kuruluşlar, karar verirlerken ve potansiyel nedensellik ilişkisini kurarken sağlam kanıtlara ihtiyaç duyarlar.

Denizcilik soruşturmaları, yürürlükte olan yerli ve yabancı yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Karmaşık ve çözülmez görünen birçok olayın soruşturulması için sağlam bilgi ve beceriye sahip olmak gerekmektedir. Soruşturma kapsamında kaza inceleme sürecinin planlanması, kazanın nasıl olduğunun anlaşılması, delillerin toplanması, insan faktörünün inceleme sürecine etkileri, neden sonuç analizlerinin yapılması, denizcilik sektörünün ve deniz kazalarının yakından bilinmesi ve bulgu ve değerlendirmelerin açık ve net olarak raporlanması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından genel gözetim hizmetleri kapsamında denizcilik soruşturması hizmetleri verilmektedir.

 


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.