SCIENCE Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Boş / Dolu Antrepo Fumigasyonu

Antrepolar, gümrük vergisine konu olan ancak vergi, resim ve harç işlemleri henüz yapılmamış ve ödenmemiş malların korunması amacı ile konulan ve gümrük binalarına çok yakın konumda olan bir çeşit depolardır. Yani gümrüklere gelen ticari malların konulduğu ve bir süre tutulduğu yerlerdir.

Boş / Dolu Antrepo Fumigasyonu

Antrepolar ve depolar farklı özelliklere sahip depolama alanlarıdır. Antrepolara konulan mallar için bir süre sınırlaması yoktur. Sadece geçici depolanan mallar için belli bir süre öngörülür. Mesela deniz yolu ile gelen mallar bu tür geçici depolarda en fazla 45 gün tutulabilir. Bunun dışında ulaşım yolları ile gelen mallar ise en fazla 20 gün geçici depolarda tutulabilir. Oysa antrepolara konulan mallar, gümrükleme işlemleri tamamlanıncaya kadar burada kalabilir. Antrepolarda bulunan ürünlere elleçleme işlemleri yapılabilir, ancak depolarda tutulan mallara sınırlı sınırlı ölçüde elleçleme yapılabilir.

Gümrük yönetmeliğinde antrepo işlemleri oldukça geniş bir yer almaktadır. Uluslararası ticaretin gelişmesi paralelinde antrepo işlemleri de bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Esas olarak serbest dolaşımda olmayan, vergi, resim ve harçları henüz alınmamış olan ve yasal olarak alınması gereken önlemlerin henüz uygulanmadığı mallar, antrepo işlemlerine tabi tutulur.

Dolayısıyla antrepolar da birer depodur ve diğer bütün depo çeşitlerinde olduğu gibi buraya konulan gıda maddeleri ve tarımsal ürünler, zararlı haşarelerin ve zararlı mikroorganizmaların tehdidi altındadır. Özellikle antrepolara konulan ürünlerin burada ne kadar kalacağı baştan belli olmadığı için, antrepolara yapılacak fumigasyon uygulamaları önem taşımaktadır.

Gözetim kuruluşları tarafından hem boş hem de dolu antrepolara fumigasyon hizmetleri verilmektedir. Dolu antrepolarda bulunan tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin korunması ve zarar görmemesi açısında fumigasyon işlemleri ne kadar önemli ise, boş antrepoların da temizliği ve daha sonra buraya konulacak ürünlerin hasar görmemesi açısından fumigasyon işlemleri o kadar önemlidir.

Fumigasyon uygulamaları, geniş çaplı uygulamalara olanak sağlamakta ve kısa sürede kesin sonuçlar vermektedir. Antrepo ne kadar büyük olursa olsun, hızlı ve etkili bir uygulama yapılabilir.

Kuruluşumuz, gözetim hizmetleri kapsamında, fumigasyon işlemleri konusunda da uzman bir kadroya sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere boş / dolu antrepo fumigasyonu hizmetleri de verilmektedir.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.