EUROLAB Logo

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Tane Boyutu Testi

Tane boyutu testlerine çeşitli amaçlarla başvurulmaktadır. Örneğin,

Tane Boyutu Testi

 • Tahıllarda serbestleşmenin saptanması için
 • Kırma, öğütme, sınıflandırma ve susuzlandırma gibi işlemlerin tasarımı için
 • Tahıllarının performans analizi için
 • Süreçlerin kontrol altına alınması için

Farklı fiziksel yöntemler kullanılarak tane boyutları tespit edilmektedir. Tane irilik dağılımının tayininde başvurulan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Örneğin kuru ve yaş eleme yönteminde 10 μm üzerinde, sedimantasyon yönteminde 300-0.01 μm arası, elektriksel direnç yönteminde 800-30 μm arası, mikroskop yönteminde 0.001 μm’e kadar, mikroelek yönteminde 10 μm’e kadar ve lazer ışını saçınımı yönteminde 0.02 μm’e kadar taneler tespit edilebilmektedir. Tane boyutu tespitlerinde genelde 38 mikrona kadar standart laboratuvar elekleri kullanılır. Bu yöntem çok basit ve az masraflıdır. Çok yaygın olarak kullanılır.

Sedimantasyon yöntemi, katı tanelerin sıvı veya gaz ortamlarda çökelmeleri esasına dayanır. Akışkan bir ortam içinde bulunan hafif veya küçük boyutlu taneler, iri veya ağır olan tanelere göre daha yavaş çöker. Tanelerin akışkan ortam içinde çökme hızları bunların boyutlarını gösterir. Çöktürme yöntemi, boyutları 1 ile 100 mikron arasında olan taneleri tespit etmek için kullanılır.

Çeşitli sanayi sektörlerinde tane boyutu testleri, ağırlıklı olarak ürün kalitesini tespit etmek için yapılır. İşletmelerin bu yoldan elde ettikleri faydalar şu şekildedir:

 • Müşterilerden geri dönen ürün miktarını düşürmek
 • Ürün kalitesini arttırmak
 • Üretimde ilgili standartlara uyum sağlamak
 • Hammadde kullanımını kontrol altında tutmak
 • Üretim süreçlerinin verimliliğini arttırmak
 • Rekabette üstünlük sağlamak
 • Üretim problemlerinin önüne geçmek

Partikül özellikli malzemelerin üretim süreçlerinde davranışı, bunların fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bileşenlerin ne kadar hızlı karıştığı, reaksiyon ve çözülme oranı veya sıkıştırılabilirlik ve aşındırıcılık gibi özellikler, malzemelerin özelliğinin de belirleyicisidir. Bu anlamda üretim ve geliştirme bakımından öne çıkan fiziksel özellikler şunlardır: tane boyutu, tane şekli, yüzey özellikleri, mekanik özellikleri ve mikroyapıları.

Tane boyutu, çok önemli bir özelliktir ve tane boyutu analizinde çeşitli yöntemler kullanılır. Tane boyutunu ölçen cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar tane şeklini genelde küresel olarak kabul eder ve çap ölçüsünü esas alır.

Kuruluşumuz, birçok denetim hizmetleri arasında talep eden müşterilerine tane boyutu testi hizmetleri de sunmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.